Parengėme ekonominio naudingumo vertinimo pavyzdį perkant informacines sistemas.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Pirmas kriterijusKaina(C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 40

Antras kriterijusPademonstruotos sistemos atitiktis funkciniams reikalavimams (T1). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y1) yra 40.

Trečias kriterijusTinkamumas naudoti (T2). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y2) yra 20.

Siekiant tinkamai įvertinti tinkamumo naudotis sistema kriterijų, siūlome, kad kiekvienas būsimas įsigyjamos sistemos naudotojas sistemos demonstravimo posėdžio metu individualiai užpildytų patikros lapą

Siūlome jį parsisiųsti ir susipažinti.

Kuriant vertinimo metodiką naudojome Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos Viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų patogumo naudotojams metodinių dokumentų parengimo ir pristatymo paslaugos tinkamumo problemų sprendimo gairėse aprašomą metodiką.