Planavimo modulis

EcoCost::Planavimas – tai programinė įranga skirta viešųjų pirkimų planų rengimui, keitimui, atliktų pirkimų registravimui ir bendrai plano vykdymo priežiūrai.

Viešųjų pirkimų procesai įdiegus EcoCost::Planavimas bus ženkliai efektyvesni:

  • Viešųjų pirkimų procesų valdymo priemonės garantuos sklandų darbą bei užkirs kelią galimoms klaidoms – programoje saugoma informacija apie suplanuotus bei jau atliktus pirkimus, todėl metų eigoje suplanuotų papildomų pirkimų būdai visada bus parinkti atsižvelgiant į įstatymo nuostatas. Klaidų signalizavimo funkcija leis apie jas sužinoti iš karto, o ne atėjus tikrintojams;

  • Darbuotojai taupys savo darbo laiko sąnaudas, kadangi programa pati rengs ataskaitas, kurias reikalauja teikti viešųjų pirkimų įstatymas;

  • Viešųjų pirkimų dokumentų rengimo, registravimo, saugojimo funkcijos užtikrins efektyvų didelio kiekio suskaitmenintų ar elektroninių dokumentų valdymą bei jų saugojimą vieningoje sistemoje;

  • Užduočių rengimui ir kontrolei skirtas funkcionalumas leis rezultatyviai, nuosekliai ir laiku atlikti užduotis, stebėti jų būseną bei keisti eigą susirgus ar išvykus.

1

Pirkimų grupavimas

Įvedus naujus pirkimus, sistema, remiantis BVPŽ kodais, automatiškai juos sugrupuoja pagal paslaugų kategorijas, prekių BVPŽ pirmus 3 skaitmenis arba darbų objektą.

2

BVPŽ klasifikatorius

Sistemoje yra įdiegtas BVPŽ kodų klasifikatorius, kuris pagal paieškos raktažodžius atrenka visus aktualius BVPŽ kodus.

3

Poreikių surinkimas

Sistemoje pagal perkančiosios organizacijos poreikius yra suformuojama pirkimo poreikio forma su iniciatoriams informacijos įvedimui ir išsaugojimui pritaikytais laukeliais.

4

Rekomendacijos dėl pirkimo būdo

Sistema grupuoja susijusius pirkimus, sumuoja planuojamas ir faktines pirkimų vertes bei teikia rekomendacijas dėl tinkamo pirkimo būdo parinkimo.

5

Pirkimo plano tvirtinimas

Iš sistemoje įvestų pirkimų suformuojamas dokumentas viešųjų pirkimų plano patvirtinimui. Pirkimo plano tvirtinimo dokumentas gali būti išspausdintas arba pateiktas PDF formatu.

6

Automatizuotas plano viešinimas

Sistemoje suformuotas viešųjų pirkimų planas gali būti eksportuotas į CVPP.lt. Eksportavimui gali būti pasirinkti visi pirkimai, išskyrus mažos vertės pirkimus.

7

Atlikto pirkimo registravimas

Įvykdžius pirkimą jis registruojamas sistemoje, susiejant su planuotu pirkimu. Sistema signalizuoja, jei atlikto pirkimo vertė viršija planuotą.

8

Priminimai dėl sutarčių pabaigos

Sistemoje registruojant ilgalaikes pirkimo sutartis galima nustatyti priminimus, kurie informuos apie sutarties pabaigą.

9

Informacija apie sutarčių išpirkimą

Sistemoje registruojant informaciją apie sutarties išpirkimą rodomas jos likutis. Sutarčių išpirkimo informaciją gali įvesti ir iniciatoriai.

10

MVP ataskaita

Sistema kiekvieną mėnesį suformuoja ataskaitą apie į pirkimo planą įtrauktus ir įvykdytus mažos vertės pirkimus, kurią galima paskelbti perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.

11

AT-6/AT-7 ataskaita

Sistema pagal turimą informaciją sugeneruoja duomenis AT-6/AT-7 formos pildymui.

12

Pirkimų konsolidavimas

Sistema leidžia apjungti keletą pirkimo plano eilučių į vieną pirkimą, išsaugant pirminę informaciją.

13

Vartotojai

Prisijungimas prie Sistemos vyksta su vartotojo paskyra. Yra galimybė kiekvienam vartotojui nustatyti skirtingas teises (pagal licenzijų tipus).

14

Pokyčių atsekamumas

Sistemoje fiksuojama informacija apie atliktus pakeitimus patvirtintiems pirkimams.

15

Savo ir pavaldžių organizacijų pirkimų valdymas

Sistema pagal vartotojo turimas teises pateikia informaciją apie savo bei pavaldžių organizacijų pirkimus.

Copyright © 2017 EcoCost. Visos teisės saugomos.