VPT atliko nuomonės tyrimą ir nustatė, jog beveik du trečdaliai – 61 proc. perkančiųjų organizacijų mano, kad būtų tikslinga įsteigti specializuotą ginčų nagrinėjimo komisiją ar specializuotą teismą viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimui. Tokios pat nuomonės laikosi ir 64 proc. tiekėjų.

EcoCost taip pat laikosi šios pozicijos – perkančiosioms organizacijoms siekiant kuo objektyviau ir nešališkiau išnagrinėti pretenzijas, tikslinga jų nagrinėjimą paskirti atskirai sudaromoms pretenzijų nagrinėjimo komisijoms. Šių komisijų nariais neturėtų būti skiriami asmenys, kurie dalyvauja tiekėjų skundžiamų sprendimų priėmime. Akivaizdu, kad ginčijamą sprendimą priėmusi komisija dažniausiai turės išankstinę nuomonę ir sieks ginti priimtą sprendimą, tuo tarpu atskira komisija turi didesnes galimybes užimti kontroliuojančią poziciją ir nagrinėti susidariusią situaciją iš šalies.

Dar vienas įdomus ir svarbus tyrimo rezultatas, kurį, tiesa, buvo galima nuspėti – daugiau nei pusė perkančiųjų organizacijų teigė skaitančios viešai paskelbtas kitų perkančiųjų organizacijų vertinimo išvadas ir jas beveik visuomet vertino esant labai naudingomis.