VPĮ nustato, kad perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

Viešųjų pirkimų tarnyba Facebook paskyroje (2017-12-07) teigia, kad:

  • Kai pirkime taikomas fiksuoto įkainio kainodaros metodas:
    Taisant aritmetines klaidas pasiūlyme, gali būti keičiama bendra pasiūlymo kaina kai pirkime taikomas fiksuoto įkainio kainodaros metodas, kuomet vertinamas įkainio dydis ar įkainių suma. Jei pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkimo vykdytojas pirks skirtingus prekių kiekius ir (ar) paslaugų apimtis, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių ar apytiksliai numatomų įsigyti kiekių ir (ar) apimčių arba lyginamųjų koeficientų, suma. Atsižvelgiant į Kainodaros nuostatas, svarbiausias yra pasiūlytas įkainis, todėl šiuo atveju, taisant klaidas neturėtų būti keičiamas pradinis pasiūlytas įkainis, tačiau gali būti pakeista bendra pasiūlymo palyginamoji kaina.
  • Kai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas:
    Kai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas, tuomet galutinė kaina negali būti keičiama, kadangi būtent ji vertinama lyginant tiekėjų pasiūlymus.