Kreipėmės į Viešųjų pirkimų tarnybą, siekdami išsiaiškinti atsakymus į mums visiems rūpimus klausimus. Dalinamės gauta informacija:

 

PIRKIMO OBJEKTO PAVYZDŽIAI

Klausimas:​​ Jeigu pirkimo metu reikalaujami pateikti prekių pavyzdžiai, ar privalomai turi būti taikomas kvalifikacinis reikalavimas, nurodytas įsakyme “Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo” 21p.10​​ d.​​ Reikalavimas pateikti prekių pavyzdžius, aprašymus ar nuotraukas, kurių autentiškumą pirkimo vykdytojo pageidavimu tiekėjas turi patvirtinti​​ (kreipinys​​ Nr. 19964)?

Atsakymas:​​ Reikalavimas dėl prekių pavyzdžių gali būti tiek techninis reikalavimas, tiek kvalifikacinis reikalavimas.​​ Pavyzdžiui, perkate uniformas pareigūnams, kurias jums turės pasiūti pagal modelį (kad visi pareigūnai atrodytų vienodai), iškeliate reikalavimus uniformai ir techninėje specifikacijoje nurodote, kad pasiūtų ir pristatytų su pasiūlymu uniformos pavyzdį. Vertinate ar pristatytas pavyzdys atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.
Kitas variantas - perkate meno dirbinį ir norite įsitikinti, kad menininkas yra sukūręs, pavyzdžiui, skulptūrą iš metalo, tokiu atveju, prašote pateikti skulptūros pavyzdį (kaip kvalifikacinį reikalavimą), kurtą praeityje.

Tačiau jeigu keliate šį reikalavimą kaip techninį reikalavimą, negalite jo kelti kaip kvalifikacinio
​​ (2017-08-22).

Klausimas:​​ Ar prekių pavyzdžiai gali būti pristatomi po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos - pvz. perkančiajai organizacijai paprašius per 5 dienas?​​ Ar prekių pavyzdžiai gali būti reikalaujami tik laimėtojo​​ (kreipinys​​ Nr. 19964)?

Atsakymas:​​ Taip, galima (tiek tuo atveju, kai šį reikalavimą kelsite kaip kvalifikacinį reikalavimą, tiek tuo atveju, kai šis reikalavimas bus techninis. Abiem atvejais svarbu apsirašyti šią procedūrą, kad tiekėjams būtų aišku (2017-08-22).

Klausimas:​​ Ar gali būti reikalaujami pateikti paslaugų pavyzdžiai​​ (kreipinys​​ Nr. 19964)?

Atsakymas:​​ Iš esmės VPĮ nedraudžia kelti tokio reikalavimo kaip techninės specifikacijos reikalavimo (pavyzdžiui tuo atveju, jeigu perkate tam tikros standartinės sistemos įdiegimą, pavyzdžiui dokumentų valdymo sistemos, galima būtų paprašyti, kad tiekėjas pademonstruotų paslaugą), tačiau kadangi paslaugos rezultatas dažniausiai yra sukuriamas sutarties vykdymo metu, kiekvienu atveju reikėtų spręsti pagal konkretaus pirkimo aplinkybes,​​ ar toks reikalavimas bus proporcingas (2017-08-22).

 

SKELBIMAI

Klausimas:​​ Atviro konkurso pirkimo skelbimo formoje reikalaujama nurodyti šią informaciją:
III.1.5) Informacija apie rezervuotas sutartis:

  • Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik tiekėjui, kuris dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijų ar užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų remiamų asmenų užimtumo rėmimo priemonėse, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 50 procentų to tiekėjo darbuotojų yra nepalankioje padėtyje esantys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, bedarbius, socialinėje atskirtyje esančius, grįžusius ar esančius laisvės atėmimo vietose, priklausančius nuo psichiką veikiančių medžiagų (23 str. 1 d. 5 p.);

  • Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik: socialinei įmonei; neįgaliųjų socialinei įmonei; tiekėjui, kuriame dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes; tiekėjui, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų (23 str. 1 d. 1-4 p.);

  • Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tam tikrų paslaugų pirkimuose, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsniu / Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 36 straipsniu.

Prašome atsakyti, ar šiuos punktus teisingai susiejame su konkrečiais VPĮ straipsniais?
Kada žymimas trečias punktas "Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tam tikrų paslaugų pirkimuose, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsniu / Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 36 straipsniu."​​ (kreipinys​​ Nr. 20020)?

Atsakymas:​​ Pirmus du punktus Jūs teisingai susiejote su VPĮ.​​ Trečias punktas atvaizduojamas su klaida -​​ turėtų būti vietoje 23 straipsnio​​ ​​ 24​​ straipsnis​​ (2017-​​ 08-21).

 

ATASKAITOS

Klausimas:​​ Ar Atn-3 turės​​ būti teikaima už pilnus 2017 m.​​ (kreipinys​​ Nr. 20010)?

Atsakymas:​​ Taip, duomenys už 2017 metus bus teikiami naudojantis Viešųjų pirkimų sutarčių, pirkimų sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitos Atn-3 tipine forma​​ (2017-​​ 08-21).

Klausimas:​​ Ar reikia į Atn-3 III.1 dalį įskaičiuoti mažos vertės pirkimo pirkimo, kuris buvo atliktas žodžiu, bet sudaryta sutartis raštu (ir ji paviešinta) pirkimą (kreipinys Nr.​​ Nr. 20011)?

Atsakymas:​​ Jei pirkimas atlikas žodžiu, o sutartis vis tik ne žodžiu, o raštu sudaryta, tai informaciją apie tokį pirkimą PO rašo į Metinės ataskaitos III.1 punktą​​ (2017-08-22).

 

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI​​ 

Klausimas:​​ įsakyme "Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo" (toliau- įsakymas) teigiama, kad jei pirkimo vykdytojas negali patikrinti tiekėjo finansinio ir ekonominio pajėgumo vadovaudamasis šiame skyriuje nurodytais reikalavimais, jis gali nusimatyti kitus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus. Pirkimo vykdytojams neleidžiama naudoti minimame teisės akte nenurodytų kvalifikacinių reikalavimų kitoms tiekėjų kvalifikacijos rūšims patikrinti.

VPĮ 48 str. nurodo, kad perkančioji organizacija gali reikalauti, kad tiekėjas atitiktų tam tikrus kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Tačiau įsakyme šie kvalifikaciniai reikalavimai nepateikiami - yra tik 21p.7 d. dėl aplinkos apsaugos standartų taikymo.

Ar perkančioji organizacija gali kelti kvalifikacinius reikalavimus kokybės vadybos sistemoms? Jeigu taip - kaip juos​​ formuluoti, jei jų nėra įsakyme​​ (kreipinys​​ Nr. 19965).

Atsakymas:​​ Metodikoje nėra reikalavimo kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (VPĮ 48 straipsnis), nes tai nepriskiriama prie kvalifikacinių reikalavimų, kaip ir pašalinimo pagrindai nepriskiriami. Kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti VPĮ 47 straipsnyje​​ (2017-08-18).