Nuo šių metų liepos pirmosios dienos pasikeitė viešųjų pirkimų vykdymo tvarka. Atsižvelgiant į tai, parengėme klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms atviro konkurso pirkimo sąlygų projektą. Siūlome jį parsisiųsti ir susipažinti.

Pridedamose pirkimo sąlygose įtraukta:

•pirkimo neskaidymo į dalis argumentų sąrašas;

•reikalavimas tiekėjui pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD);

•tiekėjo pašalinimo pagrindai;

•perkančiosios organizacijos galimybė nepašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros tam tikrais VPĮ nustatytais atvejais;

•galimybė nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka  VPĮ nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

•reikalavimas pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą perkant darbus;

•galimybė naudoti šiuos pirkimo dokumentus, kai vertinamas kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis bei techninės charakteristikos yra vertinamos tik kiekybiškai;

•galimybė naudoti šiuos pirkimo dokumentus, kai pasiūlymai vertinami pagal kainą arba sąnaudas;

•kitos naujovės.

Mes esame EcoCost – ilgametę patirtį viešuosiuose pirkimuose turintys specialistai, savo žinias ir gebėjimus nusprendę realizuoti IT sprendimų pagalba. Esame įsitikinę, jog daugelį viešųjų pirkimų problemų gali išspręsti tinkamai suderintos teisinės, ekonominės ir techninės žinios.