Siekiant paskatinti pirkimo vykdytojus pirkti ekonomiškas ir kokybiškas prekes, paslaugas ar darbus, labiausiai atitinkančius jų poreikius, ES Direktyvose 2014/24/ES ir 2014/25/ES buvo numatytos tam tikros priemonės, kurios įtrauktos ir į VPĮ bei PĮ, įsigaliojusių nuo 2017 m. liepos 1 d., reglamentavimą. Tikimasi, kad tai pagerins pirkimų rezultatus, skatins konkurencingą, inovacijomis pagrįstą ekonomiką ir jos augimą, taip pat naujas darbo vietas, socialinę integraciją.

Pirkimų vykdytojai privalo užtikrinti, kad pirkimų, kuriuos atliekant ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik pagal kainą, vertė kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne daugiau kaip 70 procentų bendros pirkimų vertės, į kurią neįskaičiuojami mažos vertės pirkimai. Kokį tinkamiausią pasiūlymų vertinimo kriterijų (kainos / sąnaudų ir kokybės santykio, kainos ar sąnaudų) pasirinkti – kiekvienu atveju, prieš rengiant pirkimo dokumentus, atsižvelgdamas į konkretaus pirkimo pobūdį ir sudėtingumą, į rinkos ir savo poreikių tyrimų rezultatus, sprendžia pats pirkimo vykdytojas.

Siūlome peržiūrėjus Jūsų viešųjų pirkimų planą parinkti pirkimus, kurie gali būti atliekami ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenkant ne tik pagal kainą bei padėti nuspręsti, kokius pasiūlymų vertinimo kriterijus taikyti vykdant viešuosius pirkimus.

Suteiksime Jums:

  • 4 akademinių valandų mokymus;
  • identifikuosime pirkimus, kuriems gali būti taikomas ekonominio naudingumo vertinimas;
  • nustatysime pasiūlymų vertinimo kriterijus bei pasiūlysime ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo formules.

 Paslaugos kaina – 450,00 Eur plius PVM

Daugiau informacijos telefonu +37068757664 arba r.gelumbauskiene@ecocost.lt