Kreipėmės į Viešųjų pirkimų tarnybą, siekdami išsiaiškinti atsakymus į mums  rūpimus klausimus. Dalinamės gauta informacija:

1. Ar įtraukti į pirkimų, kuriuos atliekant ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas ne tik pagal kainą, metinę vertę (pagal VPĮ 55 str. 2 d.), tuos pirkimus, kurie nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymu (pvz. nėra gautas nei vienas pasiūlymas ar kt.)?

Atsakymas: ne, į pirkimų, kuriuos atliekant ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas ne tik pagal kainą, kalendorinių metų vertę nėra įskaičiuojami pirkimai, kurie pasibaigė ne sutarties sudarymu (kreipinys Nr. 28664).

2.  Ar turi teisę perkančioji organizacija vertindama tiekėjo specialistų patirtį pasiūlymų kokybės vertinimo metu prašyti patikslinti specialisto patirtį įrodančius dokumentus, jei vertinant su pasiūlymu pateiktus dokumentus neaišku, ar specialistas tikrai turi pasiūlyme deklaruojamą patirtį?  Ar paprašius patikslinti tokį pasiūlymą bus laikoma, kad pirkimo sąlygų neatitinkantį pasiūlymą yra prašoma pakeisti į atitinkantį?

Atsakymas: jeigu tiekėjas tik pateiks dokumentus, kuriais įrodys, jog siūlomas specialistas tikrai turi reikiamą patirtį, tai nebus pasiūlymo esmės keitimas (kreipinys Nr. 28281).