Parengėme preliminariosios sutarties modelį vienarūšių prekių pirkimui, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos 2017-02-07 paskelbtą gerosios praktikos išaiškinimą. Pridedame prezentaciją ir preliminariosios sutarties projektą.