Pirkimo sąlygos

Paaiškinimai:​​ 

Tekstas raudona spalva reiškia vietas, kurias reikia užpildyti.

Tekstas žalia spalva su paryškintais klausimais turi būti ištrinamas po pasirinkimo.

Tekstas mėlyna spalva reiškia vietas, kurias reikia palikti pasirinkus pagal​​ klausimus.

 Tekstas​​ žalia spalva (neparyškinta) reiškia supaprastintų​​ ir tarptautinių​​ pirkimų​​ skirtumus.

 

 

PATVIRTINTA:

Viešojo pirkimo komisijos

202___ m. ________ __ d. protokolu

 

 

[PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS]

 

ATVIRAS KONKURSAS​​ (TARPTAUTINIS PIRKIMAS)

 

PIRKIMO PAVADINIMAS

%%PIRKIMOPAVADINIMASINICIJUOJAMAS%%

 ​​​​ 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.​​ Perkančioji​​ organizacija​​ %%Organizacija%%, juridinio asmens kodas​​ %%OrganizacijosKodas%%,​​ adresas​​ %%OrganizacijosAdresas%%​​ (toliau​​ -​​ perkančioji organizacija), ​​​​ vykdydama​​ šį​​ viešąjį​​ pirkimą​​ numato​​ įsigyti pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje nurodytą​​ pirkimo objektą.

1.2.​​ Šis viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos​​ Respublikos viešųjų​​ pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei​​ šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Viešųjų​​ pirkimų​​ įstatyme.​​ 

1.3.​​ Šis​​ tarptautinis​​ pirkimas vykdomas​​ atviro konkurso​​ būdu naudojantis​​ Centrinės​​ viešųjų​​ pirkimų​​ informacinės​​ sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS).​​ Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu​​ https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

 

[Ar skelbtas išankstinis skelbimas​​ apie pirkimą?​​ >>>​​ Ne]

1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.​​ 

1.5. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra skelbimas apie pirkimą, todėl perkančioji organizacija didžiosios dalies skelbime esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia.​​ 

 

[Ar skelbtas išankstinis skelbimas​​ apie pirkimą?​​ >>>​​ Taip]

1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą​​ buvo skelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS.​​ 

1.5. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra išankstinis informacinis skelbimas ir skelbimas apie pirkimą, todėl perkančioji organizacija didžiosios dalies skelbime esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia.

 

1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo,​​ nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų​​ bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

 1.7.​​ Tiesioginį​​ ryšį​​ su tiekėjais​​ įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas nurodytas skelbimo apie pirkimą​​ I.1)​​ punkte.

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS

 

[Ar perkamos prekės taikant fiksuoto​​ įkainio sutartį?​​ >>>​​ Ne]

2.1. Šio pirkimo objektas yra nurodytas pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje, kuri pateikiama ​​ pirkimo sąlygų​​ priede.​​ 

 

[Ar perkamos prekės taikant fiksuoto​​ įkainio sutartį?​​ >>>​​ Taip]

2.1. Šio pirkimo objektas yra nurodytas pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje, kuri pateikiama ​​ pirkimo sąlygų​​ priede. Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali pagal šio pirkimo sutartį įsigyti pirkimo sąlygose​​ nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% maksimalios pirkimo sutarties vertės, vadovaujantis pirkimo sutartyje nustatyta​​ tvarka.

 

[Ar pirkimas skaidomas​​ į​​ dalis?​​ >>>​​ Ne]

2.2.​​ Šis pirkimas nėra​​ skaidomas​​ į pirkimo dalis​​ dėl toliau nurodomos(-ų)​​ priežasties(-čių):

2.2.1.​​ dėl​​ skaidymo​​ į​​ dalis sumažėtų​​ tiekėjų​​ konkurencija, kadangi​​ [];

2.2.2.​​ dėl​​ skaidymo​​ į​​ dalis​​ pirkimo sutarties vykdymas taptų​​ per daug brangus,​​ kadangi​​ [];

2.2.3.​​ dėl​​ skaidymo​​ į​​ dalis pirkimo sutarties vykdymas taptų​​ sudėtingas techniniu požiūriu, kadangi​​ [];

2.2.4.​​ skirtingų​​ pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų​​ glaudžiai susijęs ir dėl​​ to perkančiajai organizacijai atsirastų​​ būtinybė​​ koordinuoti​​ šių​​ dalių​​ tiekėjus ir tai keltų​​ riziką​​ netinkamai​​ įvykdyti pirkimo sutartį, kadangi​​ [];

2.2.5.​​ netikslinga pirkimo objektą​​ skaidyti​​ į​​ dalis,​​ kadangi​​ [].

 

[Ar pirkimas skaidomas​​ į​​ dalis?​​ >>>​​ Taip]

2.2.​​ Pirkimas yra skaidomas​​ į pirkimo dalis. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis​​ arba viena bendra sutartis vieno tiekėjo laimėtoms pirkimo dalims. Pirkimo dalys nurodytos pirkimo sąlygų​​ priede​​ pateiktoje pasiūlymo pateikimo formoje.​​ 

 

 2.3.​​ Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.​​ Jei pirkimas skaidomas dalimis pasiūlymas turi būti pateiktas visai​​ siūlomos pirkimo dalies pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

2.4. Reikalavimai pirkimo objektui​​ nurodyti pirkimo sąlygų​​ priede pateiktoje techninėje specifikacijoje ir pirkimo sutarties projekte. Pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai​​ ar tiekimo​​ šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo​​ tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė​​ ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra​​ įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių​​ gamintojų​​ produkciją, o standartai gali būti​​ taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.5. Tiekėjo​​ įsipareigojimų įvykdymo adresas​​ %%OrganizacijosAdresas%%.​​ Tikslesnė įsipareigojimų įvykdymo vieta (jei taikoma) nurodoma pirkimo sąlygų​​ priede pateiktoje techninėje specifikacijoje ir (arba) pirkimo sutarties​​ projekte.

 

[Ar​​ skelbiamas pirkimo biudžetas, siekiant atmesti didesnės kainos pasiūlymus?​​ >>>​​ Taip]2.6. Pasiūlymo kaina turi būti ne didesnė​​ nei nurodyta maksimali leistina kaina pirkimo sąlygų​​ priede​​ Pasiūlymo forma.

3. TIEKĖJO PAŠALINIMO​​ PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA

[Kvalifikacijos vertinimo tipas​​ >>>​​ Nevertinama]

3.1. Perkančioji organizacija tikrins tiekėjo pašalinimo pagrindų, kurie nurodyti pirkimo sąlygų priede „Pašalinimo pagrindai“, nebuvimą. Tiekėjas kartu su​​ pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų​​ dokumentas (EBVPD)“​​ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus​​ į​​ Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę​​ https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą​​ EBVPD pildo​​ tiekėjas ir kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė).​​ Tikrinimas atliekamas šia tvarka:

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas​​ >>>​​ Vertinama​​ tik laimėtojo kvalifikacija]

3.1. Perkančioji organizacija tikrins tiekėjo ir​​ ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas pagrįsti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, pašalinimo​​ pagrindų, kurie nurodyti pirkimo dokumentų priede „Pašalinimo pagrindai“ nebuvimą. Tiekėjas ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrįsdamas atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų​​ dokumentas (EBVPD)“​​ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus​​ į​​ Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę​​ https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.​​ Atskirą​​ EBVPD pildo​​ tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo​​ pajėgumais pagal VPĮ​​ 49 straipsnį.​​ Fiziniams asmenims, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ​​ 49 straipsnį, EBVPD pildyti nereikia.​​ Tikrinimas atliekamas šia tvarka:

3.1.1. Perkančioji organizacija nereikalauja iš​​ tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių​​ jo pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą, jeigu ji: turi galimybę​​ susipažinti su​​ šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų​​ bazės​​ bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;​​ šiuos dokumentus jau turi iš​​ ankstesnių​​ pirkimo procedūrų.

 3.1.2. Perkančioji organizacija nereikalauja iš​​ tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių​​ jo pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą​​ kartu​​ su pasiūlymu. Pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą​​ pagrindžiančių​​ dokumentų​​ prašoma ir jie tikrinami tik galimo laimėtojo, išskyrus atvejus, kai perkančioji organizacija pasiūlymų​​ vertinimo metu​​ nusprendžia kitaip.​​ Perkančioji organizacija bet kuriuo​​ pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių​​ pateikti visus ar dalį​​ dokumentų, patvirtinančių​​ jų​​ pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą​​ tik tuo atveju, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą​​ pirkimo procedūros atlikimą.

 3.1.3. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų​​ ar​​ ūkio subjektų, kurių​​ pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.

 3.1.4. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ​​ 46 straipsnio 8 dalimi, gali nepašalinti tiekėjo iš​​ pirkimo procedūros, jei nustatomas neatitikimas​​ šiame skyriuje išvardintiems tiekėjo pašalinimo pagrindams pagal VPĮ​​ 46 straipsnio 1 ir (ar)​​ 4 dalį.

 3.1.5. Jei tiekėjas negali pateikti kurių​​ nors pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą​​ pagrindžiančių​​ dokumentų​​ reikalaujamų​​ pirkimo​​ sąlygų​​ priede​​ Pašalinimo pagrindai, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje​​ šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje​​ šalyje išduodami dokumentai neapima visų​​ keliamų​​ klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija ar oficialia tiekėjo​​ deklaracija Viešųjų​​ pirkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

 3.1.6. Pasiūlymų​​ vertinimo metu perkančioji organizacija turi teisę​​ reikalauti, kad tiekėjas pateiktų  ​​​​ legalizuotus​​ Apostille​​ pirkimo sąlygų​​ priede​​ Pašalinimo pagrindai​​ nurodytus dokumentus, jei dokumentai išduoti užsienio valstybėje. Legalizavimas atliekamas, vadovaujantis Dokumentų​​ legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d.​​ nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų​​ dokumentų​​ legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas​​ nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo​​ žymos (Apostille).​​ 

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas​​ >>>​​ Nevertinama]

3.2.​​ Perkančioji organizacija netaiko kvalifikacinių reikalavimų​​ tiekėjams.

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas​​ >>>​​ Vertinama​​ tik laimėtojo​​ kvalifikacija]

3.2.​​ Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kvalifikaciniai reikalavimai“​​ nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos​​ vadybos sistemos standartų. Tiekėjas pasiūlyme turi deklaruoti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams kartu su pasiūlymu pateikdamas EBVPD. Kvalifikaciją​​ pagrindžiančių dokumentų prašoma ir jie tikrinami tik galimo laimėtojo, išskyrus atvejus, kai​​ perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu, vadovaujantis pirkimo sąlygų 3.2.3 punktu, nusprendžia kitaip. Tiekėjas gavęs perkančiosios organizacijos pranešimą, kad jo pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, ne vėliau kaip per 3 darbo​​ dienas nuo pranešimo gavimo dienos privalo pateikti pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kvalifikaciniai reikalavimai“​​ nurodytus kvalifikaciją​​ pagrindžiančius dokumentus, laikantis šių reikalavimų:

3.2.1. Keliami reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai ir atitikčiai​​ kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams (jei taikomi), turi būti​​ įgyti iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

3.2.2. Perkančioji organizacija nereikalauja iš​​ tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu ji: turi galimybę susipažinti su​​ šiais dokumentais ar​​ informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;​​ šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

 3.2.3.​​ Perkančioji organizacija bet​​ kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos​​ sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.3. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai​​ įsipareigoja, kad pirkimo sutartį​​ vykdys tik tokią​​ teisę​​ turintys asmenys.​​ Teisę​​ verstis atitinkama veikla​​ įrodančius dokumentus, jei tokia teisė​​ reikalaujama pagal teisės aktus ir nebuvo patikrinta pasiūlymų​​ vertinimo metu, tiekėjas turi pateikti iki atitinkamų​​ veiklų​​ vykdymo pradžios.

3.4. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra​​ žinomi, jis ketina pasitelkti. Jei tiekėjas nesiremia subtiekėjų​​ pajėgumais, kad​​ atitiktų​​ kvalifikacijos reikalavimus ar kitus reikalavimus tiekėjui, subtiekėjus galima išviešinti sudarius pirkimo sutartį, kaip nurodyta prie pirkimo sąlygų​​ pridėtame pirkimo sutarties projekte. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą​​ privalo išviešinti kvazisubtiekėjus (t. y. asmenis, kuriuos planuoja​​ įdarbinti), jei jų​​ pajėgumais remiamasi dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams.

3.5. Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų​​ asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio​​ įsigyti pirkimo objektą​​ tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių​​ tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už​​ sutarties vykdymą​​ ar kitaip tiesiogiai​​ nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos​​ įrangą​​ ar pan.), tiekėjas, neprivalo teikti jų​​ Europos bendrąjį​​ viešųjų​​ pirkimų​​ dokumento (toliau​​ –​​ EBVPD) ir pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą įrodančių​​ dokumentų, tačiau, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą​​ nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją​​ apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą​​ kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

3.6.​​ Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų​​ reikalavimų​​ atitikimą​​ jis pateikė​​ melagingą​​ informaciją, kurią​​ perkančioji organizacija gali​​ įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

 

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS, rėmimasis kitų ūkio subjektų​​ pajėgumais

 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja​​ ūkio subjektų​​ grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį​​ arba tinkamai patvirtintą​​ jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos​​ šios sutarties​​ šalies​​ įsipareigojimai​​ vykdant numatomą​​ su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį,​​ šių įsipareigojimų​​ vertės dalis,​​ įeinanti​​ į​​ bendrą​​ pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią​​ visų šios sutarties​​ šalių​​ atsakomybę​​ už​​ prievolių​​ perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja​​ ūkio subjektų​​ grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų​​ bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo​​ įvertinimu susijusią​​ informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad​​ ūkio subjektų​​ grupės pateiktą​​ pasiūlymą​​ pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį,​​ ši​​ ūkio subjektų​​ grupė įgautų​​ tam tikrą​​ teisinę​​ formą.

4.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų​​ pajėgumais siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: reikalavimą​​ turėti specialų​​ leidimą​​ arba būti tam tikrų​​ organizacijų​​ nariu (tik norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi); finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus; techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus.​​ Šiais​​ ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kurie pirkimo laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju bus​​ įdarbinti tiekėjo ar jo pasitelkiamo​​ ūkio subjekto. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų​​ pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme.

 4.4. Paslaugų​​ teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai nustačius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą​​ išsilavinimą, profesinę​​ kvalifikaciją​​ ar profesinę​​ patirtį, arba paslaugų​​ teikimo atveju reikalavimą​​ turėti specialų​​ leidimą, arba būti tam tikrų​​ organizacijų​​ nariu, tiekėjas remtis kitų ūkio subjektų​​ pajėgumais gali tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų​​ pajėgumų.

 4.5. Remdamasis kitų ūkio subjektų​​ pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia​​ į​​ tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją​​ ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos​​ įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė​​ veikla (partnerystė), subranga,​​ konsorciumas, rėmimasis dukterinių​​ (patronuojamųjų)​​ įmonių​​ pajėgumais, naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių​​ pirkimo procedūrose pajėgumais (šių​​ asmenų įrankiais,​​ įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai.

 4.6. Tiekėjas remiasi tokiais​​ ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą​​ perkančiajai organizacijai pasiūlyme​​ įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tuo atveju, jeigu siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams buvo pasiremta trečiųjų​​ asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių​​ konkurse, pajėgumais, tiekėjas taip pat turi pareigą įrodyti, kad atitinkamais pajėgumais jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu. Tokiomis pačiomis sąlygomis​​ ūkio subjektų​​ grupė​​ gali remtis​​ ūkio subjektų​​ grupės dalyvių​​ arba kitų ūkio subjektų​​ pajėgumais.

4.7. Galimybę​​ pasinaudoti kitų ūkio subjektų​​ ištekliais, reikalingais atitinkamos pirkimo sutarties vykdymui, tikrina​​ perkančioji organizacija. Tiekėjas turi pateikti dokumentus,​​ įrodančius tokių​​ išteklių​​ prieinamumą.​​ Įrodymui pateikiamos pirkimo sutarčių​​ ar kitų​​ dokumentų​​ kopijos, kurios patvirtintų,​​ kad tiekėjui kitų ūkio subjektų​​ ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą​​ sutartinių įsipareigojimų​​ vykdymo laikotarpį.

4.8. Tais atvejais, kai tiekėjas remdamasis ekonominiais ir (arba) finansiniais pajėgumais sumuoja visų ūkio subjektų​​ pajėgumus, perkančioji organizacija reikalauja, kad visų​​ tų ūkio subjektų​​ atsakomybė​​ būtų​​ solidari.​​ Įrodymui pateikiamos sutarčių​​ ar kitų​​ dokumentų​​ kopijos.

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

 

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną​​ pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną​​ pasiūlymą​​ arba​​ ūkio subjektų​​ grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių​​ pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų​​ pasiūlymą, jo​​ pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.3.​​ Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų​​ pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui​​ (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu​​ https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų​​ kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų​​ failų​​ formatus (pvz., pdf, jpg,​​ xlsx,​​ docx ir kt.).

5.4. Pasiūlymas turi būti​​ pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.

5.5. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su​​ šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties​​ įvykdymui.

 

[Ar pasiūlymas privalo būti lietuvių​​ kalba?​​ >>>​​ Taip]

5.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių​​ kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių​​ kalba,​​ šie​​ dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į​​ lietuvių​​ kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo​​ įgalioto asmens parašu.

[Ar pasiūlymas privalo būti lietuvių​​ kalba? >>>​​ Ne]

5.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija gali būti pateikiami lietuvių​​ arba anglų​​ kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių​​ arba anglų​​ kalba,​​ šie dokumentai turi būti​​ pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į​​ lietuvių​​ arba anglų​​ kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo​​ įgalioto asmens parašu. Jei dokumentai pateikiami anglų​​ kalba, perkančioji​​ organizacija pasilieka teisę​​ prašyti tiekėjo pateikti vertinimą į​​ lietuvių​​ kalbą.

 

5.7. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų​​ nuo konkurso pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad​​ pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

5.8. Pasiūlyme nurodomi​​ įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant​​ įkainį/kainą, turi būti atsižvelgta​​ į​​ visus pirkimo sąlygų,​​ įskaitant pirkimo sutarties projektą,​​ reikalavimus.​​ Į​​ pasiūlymo​​ įkainius/kainą​​ turi būti​​ įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo​​ sutarties​​ įvykdymui.​​ 

5.9.​​ Perkančioji organizacija turi teisę​​ pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują​​ pasiūlymų​​ pateikimo terminą​​ perkančioji organizacija paskelbia CVP IS​​ ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

[Ar​​ pasiūlymo forma parengta CVP IS klausimyno būdu (žr.​​ http://ecocost.lt/lt/informacija-pirkimams/video-mokymai/cvp-is-pasiulymo-formos-naudojimas/)?​​ >>> Taip]

5.10. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis​​ pildant pasiūlymo formą (CVP IS meniu punkte​​ „Atsakyti į klausimus) ir​​ prie jos​​ pridedant​​ visus​​ pasiūlymo formoje​​ ir pirkimo dokumentuose​​ reikalaujamus pateikti dokumentus.

[Ar​​ pasiūlymo forma parengta CVP IS klausimyno būdu?​​ >>> Ne]

5.10. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis, kurį turi sudaryti užpildyta pasiūlymo forma parengta pagal pirkimo sąlygų priedą ir šie pasiūlymo priedai:

5.10.1.​​ Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė).

5.10.2. Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo​​ vadovas).

5.10.3. Užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų​​ dokumentas (EBVPD) parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą;

[Kvalifikacijos vertinimo tipas​​ >>>​​ Vertinama​​ tik laimėtojo kvalifikacija]

5.10.4. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai;

[Ar reikalaujama pagrįsti atitikimą techninei specifikacijai? >>> Taip]

5.10.5. Dokumentai pagrindžiantys siūlomo pirkimo objekto atitikimą pirkimo dokumentų techninei specifikacijai (jei reikalaujama prie​​ pirkimo dokumentų pridedamoje pasiūlymo formoje ir (arba) techninėje specifikacijoje.

 

[Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas?​​ >>> Taip]

5.10.6.​​ Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis(-ys) dokumentas(-ai).

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų​​ ir​​ kokybės santykis bei​​ techninės charakteristikos yra​​ vertinamos​​ tik kiekybiškai? >>>​​ Taip]

5.10.7. Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kokybės kriterijai ir jų​​ vertinimas.

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai?​​ >>>​​ Ne]

5.11. Tiekėjo pasiūlymą​​ sudaro CVP IS priemonėmis​​ pateiktos informacijos ir dokumentų​​ visuma.​​ 

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai?​​ >>>​​ Taip]

5.11. Tiekėjo pasiūlymą​​ sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos, dokumentų, pirkimo objekto pavyzdžių​​ visuma.

[Ar​​ reikalaujama pasiūlymą​​ pasirašyti el. parašu?​​ >>>​​ Ne]

5.12. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymą​​ pasirašyti elektroniniu parašu.​​ 

 

5.13. Tiekėjas​​ pasiūlymo formoje turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra​​ konfidenciali, vadovaujantis VPĮ​​ 20 straipsniu (taip pat​​ žr.​​ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf). Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių​​ dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo​​ įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas nepateikia tokių įrodymų​​ arba pateikia​​ netinkamus​​ įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad pasiūlymas yra nekonfidencialus.​​ 

5.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų​​ pateikimo termino turi teisę​​ pakeisti arba​​ atšaukti savo pasiūlymą​​ CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį​​ gauna pateiktą​​ CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.

​​  5.15.​​ Kol​​ nesibaigė​​ pasiūlymų​​ galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę​​ prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų​​ jų​​ galiojimą​​ iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį​​ prašymą​​ gali atmesti.

 

6. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1.​​ Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą​​ pasiūlymą, turi:

6.1.1.​​ iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą​​ pasiūlymą​​ (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą​​ galima rasti interneto svetainėje​​ http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

6.1.2.​​ iki​​ pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais​​ procedūros (posėdžio) pradžios​​ CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,​​ su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą​​ pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės​​ pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę​​ slaptažodį​​ pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų​​ būti aktyvus ir​​ įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė​​ adresatą​​ (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).​​ 

6.2. Tiekėjui užšifravus visą​​ pasiūlymą​​ ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis​​ pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą​​ slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateik