Pranešimas apie pirkimo dokumentų pakeitimus

Teikiame pirkimo sąlygų patikslinimą (pridedama). Pranešame, kad aktuali pirkimo dokumentų redakcija skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome teikiant pasiūlymus atsižvelgti į atliktus pakeitimus.

Pagarbiai
Viešojo pirkimo komisija