Pranešimas apie eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei kvietimas sudaryti pirkimo sutartį

Informuojame, kad pirkimo sąlygose nustatyta tvarka įvertinusi tiekėjų pateiktus pasiūlymus perkančioji organizacija sudarė šią pasiūlymų eilę:

1. [Tiekėjo pavadinimas] – pasiūlymo kaina [galutinė bendra pasiūlymo kaina su visais mokesčiais].
2. [Tiekėjo pavadinimas] – pasiūlymo kaina [galutinė bendra pasiūlymo kaina su visais mokesčiais].
3. …

Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu pripažintas visus pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus atitikęs pirmojoje eilės vietoje nurodyto tiekėjo pasiūlymas.

Perkančioji organizacija sutartį su laimėjusiu tiekėju sudarys vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsniu ne anksčiau kaip [data], t.y. pasibaigus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui.

Pagarbiai
Viešojo pirkimo komisija