Sprendimas dėl gautos pretenzijos atmetimo

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas] (toliau – perkančioji organizacija arba ligoninė) [pretenzijos pateikimo data ir vlanda] val. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gavo tiekėjo pretenziją (CVP IS pranešimas Nr. [CVP IS pranešimu, kuriuo pateikta pretenzija numeris]) dėl pirkimo [pirkimo pavadinimas], kurioje reikalaujama [pretenzijoje pateiktų reikalavimų santrauka].
Pretenzija pateikta nepraleidus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 94 straipsnio 1 dalyje nustatyto pretenzijos pateikimo termino, todėl išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.
Informuojame, kad išnagrinėjus pateiktą pretenziją, perkančioji organizacija priėmė sprendimą ją atmesti dėl toliau nurodomų priežasčių:
[1. Pretenzijos atmetimo priežastis ir argumentai;
2. Pretenzijos atmetimo priežastis ir argumentai
3. …].
Perkančioji organizacija išnagrinėjusi pretenziją, toliau vykdo pirkimo procedūrą VPĮ nustatyta tvarka.
Šiuo pranešimu apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą išnagrinėjus pretenziją, vadovaujantis VPĮ 94(1) straipsnio 3 dalimi, informuojamas pretenziją pateikęs tiekėjas ir suinteresuoti dalyviai.

Pagarbiai
Viešojo pirkimo komisija