[PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS]

​​ 

VIEŠOJO PIRKIMO​​ [PIRKIMO PAVADINIMAS]“ ​​ 

KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

​​ 

[Data] Nr. [Protokolo numeris]

[Vietovės pavadinimas]

​​ 

Dalyvauja: komisijos pirmininkas [komisijos pirmininko vardas ir pavardė]; komisijos nariai: [komisijos narių vardai ir pavardės].

Nedalyvauja: [nurodoma, jei yra posėdyje nedalyvaujančiu komisijos narių].

​​ 

DARBOTVARKĖ:

Sprendimų dėl pirkimo būdo nustatymo, pirkimo dokumentų​​ tvirtinimo ir pirkimo paskelbimo priėmimas.

​​ 

SVARSTYTA:

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas] (toliau - perkančiosios organizacijos) sudarytos viešojo pirkimo komisijos (toliau - komisijos) narys [komisijos nario vardas ir pavardė] pristatė komisijos nariams ​​ pirkimo dokumentų projektą​​ (pridedama) ir nurodė, kad pirkimas pagal patvirtintą​​ einamųjų metų pirkimų planą turi būti vykdomas [pirkimo būdo pavadinimas] būdu, pirkimo techninės specifikacijos projektas buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) [techninės specifikacijos paskelbimo CVP IS data] (CVP IS išrašas pridedamas), [pastabų dėl techninės specifikacijos projekto negauta / Į​​ pastabas dėl techninės specifikacijos projekto atsakyta (išrašas pridedamas)]. Komisija nusprendė tvirtinti pridedamus pirkimo dokumentus​​ ir, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais, skelbti apie viešąjį pirkimą.​​ 

​​ 

NUTARTA:

1. Pirkimą vykdyti [pirkimo būdo pavadinimas] būdu.

2. Patvirtinti pridedamus pirkimo dokumentus (įskaitant skelbimą apie pirkimą) ir​​ įpareigoti komisijos narį​​ [komisijos nario vardas ir pavardė] CVP IS priemonėmis išsiųsti skelbimą apie pirkimą​​ Viešųjų pirkimų tarnybai.​​ 

3. Įpareigoti komisijos narį​​ [komisijos nario vardas ir pavardė] išsiųsti skelbimą apie pirkimą į Valstybės žinias.

​​ 

PRIDEDAMA:​​ 

1. Pirkimo dokumentai (įskaitant skelbimą apie pirkimą);

2. CVP IS išrašas dėl techninės specifikacijos projekto viešinimo;

[3. Atsakymų į​​ pastabas dėl techninės specifikacijos projekto išrašas.]

​​ 

Šiam nutarimui, balsuodami „už“, pritarė​​ visi posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai.

​​ 

​​ 

Komisijos pirmininkas  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ______________  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ______________________  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (parašas)  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (vardas ir pavardė)

​​ 

Posėdžio sekretorius (komisijos narys)  ​​ ​​ ​​​​ ______________  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ______________________

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (parašas)  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (vardas ir pavardė)

​​ 

Kiti komisijos nariai (vardas, pavardė​​ parašas):

Puslapis​​ 1​​ ​​ 2