VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO​​ SUTARTIS (FIKSUOTOS​​ KAINOS)

Nr. ________

 

[PIRKIMO PAVADINIMAS]

 

201__​​ m. ______________ mėn. __ d.

Vilnius

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau - Pirkėjas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau Pardavėjas ir​​ Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami​​ „Šalimi, o abu kartu​​ – „Šalimis, sudarė šią​​ sutartį​​ (toliau​​ –​​ Sutartis), vadovaujantis​​ [pirkimo būdo pavadinimas]​​ būdu​​ atlikto​​ viešojo pirkimo​​ [pirkimo pavadinimas]​​ sąlygomis​​ ir susitarė​​ dėl toliau išvardytų​​ sąlygų.

 

1.​​ SUTARTIES OBJEKTAS​​ 

 

1.1.​​ Pardavėjas​​ įsipareigoja Pirkėjui​​ parduoti ir neatlygintinai pristatyti prie Sutarties pridėtame Pardavėjo pasiūlyme nurodytas​​ prekes​​ (toliau - prekės)​​ [bei sumontuoti,​​ instaliuoti, išbandyti ir pravesti apmokymą​​ dirbti su​​ pristatytomis prekėmis], o Pirkėjas​​ įsipareigoja priimti prekes ir už​​ jas sumokėti Sutarties priede nurodytą​​ kainą.

1.2. Prekės turi atitikti​​ prie Sutarties pridėtą​​ pirkimo sąlygų​​ techninę​​ specifikaciją.

[Ar​​ leidžiama keisti prekės modelį, jei​​ nebegaminama?​​ > Taip]

[1.3. Jei​​ prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodyto​​ modelio​​ prekių​​ ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį​​ gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui​​ to paties​​ prekės gamintojo kito modelio prekę​​ nei nurodyta​​ Sutarties priede, atitinkančią​​ Sutarties priede nurodytą​​ techninę​​ specifikaciją.​​ 

1.4. Jei​​ prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytą​​ techninę​​ specifikaciją ​​ atitinkančių​​ prekių​​ ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai​​ patvirtinantį​​ gamintojo raštą,​​ Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui kito gamintojo prekę​​ nei nurodyta​​ Sutarties priede, atitinkančią​​ Sutarties priede nurodytą​​ techninę​​ specifikaciją.]

 

2. PREKIŲ​​ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

 

2.1. Pardavėjas​​ savo​​ įsipareigojimus, nurodytus Sutarties​​ 1.1 punkte​​ įvykdo ne vėliau kaip per​​ [dienų​​ skaičius]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.

2.2.​​ Pirkėjas pasirašo​​ Pardavėjo​​ pateiktą​​ perdavimo-priėmimo aktą​​ arba kitą​​ prekių​​ pristatymą​​ patvirtinantį​​ dokumentą, jei​​ prekės atitinka​​ Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

 

3. SUBTIEKIMAS

 

3.1. Sudarius​​ Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas​​ įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu​​ žinomų​​ subtiekėjų​​ pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų​​ atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų​​ apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.​​ 

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede​​ nurodytus subtiekėjus tik prieš​​ tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę​​ ir gavęs jo raštišką​​ sutikimą.​​ 

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Jei​​ subtiekėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą​​ Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas​​ subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų​​ pirkimų įstatyme numatytų​​ pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną​​ pagal Viešųjų​​ pirkimų įstatymo 46 straipsnį​​ nustatytą​​ pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą​​ terminą​​ pakeistų​​ minėtą​​ subtiekėją​​ reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą​​ dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį​​ pasirašo​​ Šalys.​​ Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

4. PREKIŲ​​ KAINA IR​​ APMOKĖJIMO TVARKA

 

4.1.​​ Į​​ Sutarties priede​​ nurodytą​​ kainą​​ įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai​​ ir visos su prekių​​ tiekimu susijusios išlaidos.

4.2.​​ Sutartyje nurodyta kaina​​ nebus keičiama, išskyrus, kai​​ Sutarties galiojimo​​ laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau​​ –​​ PVM). Pasikeitus PVM, už​​ prekes,​​ pristatytas po naujo PVM tarifo​​ įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują​​ PVM​​ tarifą.

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios atsiskaitymą​​ ilgesnį​​ kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Ne]

[4.3. Pirkėjas​​ apmoka Pardavėjui už​​ prekes ne vėliau kaip per​​ [dienų​​ skaičius ne didesnis kaip​​ 30 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir​​ Šalių​​ pasirašyto prekių​​ perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių​​ pristatymą​​ [ir kitų​​ Pardavėjo​​ įsipareigojimų​​ nurodytų​​ Sutarties 1.1 punkte​​ įvykdymą] patvirtinančio dokumento​​ gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data ir numeris.]

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios atsiskaitymą​​ ilgesnį​​ kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Taip]

[4.3. Pirkėjas​​ apmoka Pardavėjui už​​ prekes ne vėliau kaip per​​ [dienų​​ skaičius ne didesnis kaip​​ 60 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir​​ Šalių​​ pasirašyto prekių​​ perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių​​ pristatymą​​ [ir kitų​​ Pardavėjo​​ įsipareigojimų​​ nurodytų​​ Sutarties 1.1 punkte​​ įvykdymą] patvirtinančio dokumento​​ gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data ir numeris.​​ Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei​​ 30 dienų​​ terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų​​ pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos​​ įstatymą, kadangi​​ [nurodomos​​ aplinkybės atitinkančios Mokėjimų, atliekamų​​ pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos​​ įstatymo nuostatas, numatančias, kad komercinėje sutartyje tarp​​ ūkio subjektų​​ ir viešųjų​​ subjektų​​ nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu 30 dienų, išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai​​ susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant​​ į​​ konkretų​​ komercinės sutarties pobūdį​​ ar ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių​​ dienų​​ nuo darbių​​ gavimo, darbų​​ suteikimo ar darbų​​ atlikimo dienos. Pvz., <>​​ šią​​ Sutartį​​ numatoma finansuoti iš​​ 2014-2020 m. ES fondų​​ investicijų​​ veiksmų​​ programos lėšų​​ naudojant sąskaitų​​ apmokėjimo būdą​​ pagal projektų​​ administravimo ir finansavimo taisykles, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų​​ apmokėjimo terminai].

 4.4.​​ Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių​​ sąskaitų​​ faktūrų​​ standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos​​ įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos​​ į​​ Europos elektroninių​​ sąskaitų​​ faktūrų​​ standartą​​ ir sintaksių​​ sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą​​ 2014/55/ES (OL​​ 2017 L 266, p. 19) (toliau​​ –​​ Europos elektroninių​​ sąskaitų​​ faktūrų​​ standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių​​ sąskaitų​​ faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos​​ E. sąskaita“​​ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų​​ ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos​​ E. sąskaita“​​ priemonėmis.

 4.5.​​ Pirkėjas​​ numato​​ tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis​​ šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo​​ šios​​ Sutarties 3.1 punkte​​ nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą​​ Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą​​ pasinaudoti tiesioginio​​ atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė​​ sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė​​ Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams​​ subtiekėjui.

 

5.​​ PREKIŲ KOKYBĖ​​ IR GARANTIJA

 

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų​​ prekių​​ kokybę. Prekių​​ kokybė,​​ ženklinimas ir​​ įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.​​ 

 5.2.​​ Prekėms​​ suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis,​​ nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.​​ Jei Sutarties priede​​ pateiktoje pirkimo sąlygų​​ techninėje​​ specifikacijoje​​ nurodytas ilgesnis​​ reikalaujamas​​ prekės​​ minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta​​ Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje.

 5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių​​ perdavimo - priėmimo akto ar lygiaverčio dokumento pasirašymo dienos.

[Ar būtinas prekių​​ garantinis raštas​​ su specialiomis garantijos sąlygomis?​​ >​​ Taip]

[5.4. Pardavėjas​​ kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų​​ prekių​​ laisvos formos garantinį​​ raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių​​ dalių​​ gamintojo suteikti​​ numeriai​​ (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių​​ perdavimo-priėmimo akte. 

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad​​ visos​​ pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos​​ ir be defektų.

5.6. Garantinio​​ laikotarpio metu Pardavėjas Pirkėjo patalpose privalo nemokamai šalinti gedimus​​ arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis​​ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą​​ gavimo momento. Pardavėjas apmoka visas su​​ garantiniu remontu susijusias išlaidas.

5.3. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti internetu adresu​​ _______________ arba​​ el.paštu ________________.

5.4. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytoms prekėms galioja likusį prekės garantinį terminą.

5.5. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas nurodytas Pardavėjo pateiktame prekės garantiniame rašte.

5.6. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas ​​ surašo ir perduoda Pirkėjui įrangos eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

 5.7. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą​​ nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas​​ įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius].

 

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

 

6.1. Pirkėjo​​ ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba​​ įteikiami asmeniškai Sutartyje​​ Šalių​​ nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą​​ adresą, tai​​ dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį​​ reikalavimą​​ pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo​​ į​​ raštišką​​ pranešimą​​ gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą​​ patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų​​ jo pranešimo gavimui užtikrinti.

 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte​​ numatyta tvarka,​​ įsipareigoja Pardavėjui​​ pareikalavus mokėti Pardavėjui​​ 0,02​​ %​​ delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už​​ kiekvieną​​ uždelstą​​ dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes​​ arba​​ įvykdyti garantinius​​ įsipareigojimus​​ Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui​​ 0,02​​ % delspinigius​​ nuo nepristatytų​​ / nepataisytų​​ prekių​​ vertės už​​ kiekvieną​​ uždelstą​​ dieną.

[Ar taikoma bauda dėl Pardavėjo​​ įsipareigojimų​​ neįvykdymo?​​ >​​ Taip]

[7.3.​​ Pirkėjui​​ nutraukus Sutartį​​ dėl esminio Sutarties​​ pažeidimo, Pardavėjas​​ įsipareigoja sumokėti Pirkėjui​​ 10​​ % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.]

 

[Ar taikomas​​ Pardavėjo​​ įsipareigojimų​​ neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas​​ į​​ perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

[7.3. Pardavėjas per​​ 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Pirkėjui Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą​​ ne​​ mažesnei sumai nei​​ 10​​ % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM.

7.4. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba​​ draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas arba pervedama​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo suma​​ į​​ Pirkėjo banko sąskaitą​​ Koks perkančiosios organizacijos banko Sąskaitos Nr.? >]​​ [sąskaitos Nr.].

7.5. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko​​ arba draudimo bendrovės bet kurioje​​ šalyje tiekėjo pasirinkimu. Jei pasiūlymą​​ užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas privalo​​ įsitikinti, kad ji priimtina perkančiajai organizacijai.

7.6. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama​​ Pirkėjui​​ ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių​​ dienų​​ nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo užtikrintojui, kad Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo​​ įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.
7.7. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas​​ pagrįstų​​ savo reikalavimą. Pirkėjas​​ pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš​​ aukščiau išvardintų​​ aplinkybių​​ jai priklauso Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo suma.​​ 

7.8. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo trukmė​​ turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė. Jei​​ Sutarties​​ galiojimo trukmė​​ yra ilgesnė​​ nei​​ (vieneri) metai, Pardavėjas gali pateikti​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą​​ galiojantį​​ 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip​​ 30 (trisdešimt)​​ kalendorinių​​ dienų​​ iki pateikto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo​​ galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams.​​ Šiuo atveju Pardavėjui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas​​ pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą, kadangi Pardavėjas laikomas neįvykdžiusiu​​ šiame punkte nurodyto savo​​ įsipareigojimo.

7.9. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo​​ įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.​​ 

7.10. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į​​ jį), kai Pardavėjas​​ įvykdo visus savo​​ įsipareigojimus pagal Sutartį​​ arba Sutartis nutraukiama​​ Šalių​​ susitarimu.]

 

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

 

[Ar taikomas​​ Pardavėjo​​ įsipareigojimų​​ neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas​​ į​​ perkančiosios​​ organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Ne]

[8.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį​​ pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir galioja​​ iki visiško​​ Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 36, pvz. prekių​​ pristatymo termino, atsiskaitymo termino suma plius​​ 3 mėn. rezervas]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

[Ar taikomas​​ Pardavėjo​​ įsipareigojimų​​ neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas​​ į​​ perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

[8.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį​​ pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir Pardavėjas pateikia Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą​​ bei galioja​​ iki visiško​​ Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne​​ ilgiau kaip​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 36, pvz. prekių​​ pristatymo termino, atsiskaitymo termino suma plius​​ 3 mėn. rezervas]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

 

8.2. Esant nuo​​ Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių​​ Pirkėjas​​ negali​​ priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę​​ reikalauti sustabdyti Prekių​​ pristatymą​​ (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą​​ ar kt.) iki atitinkamų​​ aplinkybių​​ pasibaigimo.​​ Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių​​ Pardavėjo išlaidų.​​ Jei​​ Prekių​​ pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę​​ nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš​​ dalies negaliojančia, tai neturi​​ įtakos kitų​​ Sutarties nuostatų​​ galiojimui.

  

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

 9.1. Sutartį​​ galima nutraukti​​ šiais atvejais:

 9.1.1. vienos​​ Šalies sprendimu prieš​​ 10​​ kalendorinių​​ dienų​​ raštu​​ įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo​​ įsipareigojimus ir tai yra esminis​​ sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį​​ sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2.​​ Pirkėjo sprendimu prieš​​ 10 kalendorinių​​ dienų​​ raštu​​ įspėjus​​ Pardavėją​​ Viešųjų​​ pirkimų įstatymo 90​​ straipsnio​​ 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. ​​ abiejų Šalių​​ rašytiniu susitarimu.​​ 

 9.2. Nutraukus Sutartį​​ ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp​​ Šalių​​ pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų​​ visiškai​​ įvykdyta Sutartis.

 

10.​​ NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

 

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

 

11. TAIKYTINA TEISĖ

 

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

 

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

12.1.​​ Šalių​​ tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių​​ nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų​​ terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės​​ aktų​​ nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.​​ 

 

13. KITOS NUOSTATOS

 

13.1. Sutarties sąlygos​​ gali​​ būti keičiamos​​ tik vadovaujantis Viešųjų​​ pirkimų įstatymo​​ 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų​​ keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų​​ koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu​​ šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir​​ nedviprasmiškai bei​​ buvo pateiktos​​ pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už​​ Sutarties vykdymą​​ yra​​ [vardas, pavardė, pareigos]. Pirkėjo​​ paskirtas asmuo, atsakingas už​​ Sutarties ir pakeitimų​​ paskelbimą​​ pagal​​ Viešųjų​​ pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra​​ [vardas, pavardė, pareigos].

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama​​ Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis​​ atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi,​​ Pardavėjas​​ įsipareigoja​​ Pirkėjui, kad Sutartį​​ vykdys tik tokią​​ teisę​​ turintys asmenys.

13.5.​​ Vykdant​​ Sutartį​​ turi būti​​ laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės​​ įpareigojimų,​​ nustatytų​​ Europos Sąjungos ir​​ Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir​​ Viešųjų​​ pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6.​​ Sutartis sudaroma lietuvių​​ kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą​​ juridinę​​ galią​​ egzemplioriais, kiekvienai​​ Šaliai po vieną.

 

14. SUTARTIES PRIEDAS

 

14.1. Sutarties priedas​​ yra pirkimo sąlygų​​ techninė​​ specifikacija ir​​ Pardavėjo pasiūlymas.

 

15.​​ ŠALIŲ​​ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

PARDAVĖJAS     PIRKĖJAS

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas Juridinio asmens kodas

PVM​​ mokėtojo​​ kodas     PVM mokėtojo kodas

 Banko sąskaitos Nr. Banko sąskaitos Nr.

Bankas       Bankas

Banko kodas      Banko kodas

Tel.       Tel.

 El. p. El. p.

 

Atstovo pareigos Atstovas​​ pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)      (parašas)

______________     ______________

(data)(data)

 

 

​​ 

Atnaujinta 2019-06-27 Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1