Trukmė: 7:32

Mažos vertės pirkimo vykdymo apklausos būdu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis video instrukcija:

  1. Pirkimo aplinkos sukūrimas
  2. Pirkimo dokumentų prisegimas
  3. Tiekėjo (-ų) išrinkimas (kviečiamų pateikti pasiūlymus)
  4. Kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimas
  5. Pirkimo sąlygų patikslinimas iki pasiūlymų gavimo
  6. Gautų pasiūlymų vertinimas ir pranešimas apie rezultatus