Trukmė: 1:32

Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 8 d. pateikiamame apibrėžime nurodoma, kad elektroninis aukcionas – kartojamasis procesas, atliekamas naudojantis elektroniniais prietaisais naujoms sumažintoms kainoms ir (ar) tam tikrų pasiūlymo elementų naujoms vertėms pateikti. Jis vyksta iš pradžių išsamiai įvertinus pasiūlymus, o taikomi automatiniai vertinimo metodai sudaro galimybę pasiūlymus išdėstyti eilės tvarka.

Šis apibrėžimas nurodo, kad el. aukciono taikymas viešąjame pirkime susideda iš dviejų pagrindinių dalių:

  • Pirma, įvertinami gauti pasiūlmai, ta pačia tvarka, kaip vykdant įprastą pirkimo procedūrą
  • Antra, vykdomas el. aukcionas Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima būtų teigti, kad el. aukciono naudojimas teoriškai yra galimas, bet kuriame viešąjame pirkime.

Kada galima naudoti el. aukcioną?

Viešųjų pirkimų įstatymas nustato, kad el. aukcioną galima naudoti vykdat tarptautinės vertės pirkimus atviro, riboto konkurso arba skelbiamų derybų, esant VPĮ 55 str. 1 d. 1 p. sąlygai vykdant supaprastintus pirkimus vykdant supaprastintą pirkimą, bet kuriuo būdu (tiek apklausos, tiek supaprastinto atviro konkurso, ar kt. būdu), kai el. aukciono vykdymas numatytas supaprastintų pirkimų taisyklėse.