Trukmė: 3:06

Užpildžius pirminius vykdomo pirkimo nustatymus skiltyje “Darbų sąrašas” turi būti nustatomi aukciono parametrai.

 • “Darbų sąraše” spaudžiame “Tvarkyti” ir nustatome kokiomis sąlygomis bus vykdomas el. aukcionas.
 • Parametras “Absoliučia verte arba %” nustato kokiu būdu tiekėjams bus leidžiama mažinti kainas. Pasirinkus “Absoliučia verte” bus leidžiama kainą mažinti įvedant mažesnę kainą, o pasirinkus “%”, tiekėjas kainą mažins nurodydamas procentus. Siūlome pasirinkti mažinimą “Absoliučia verte”.
 • Parametras “Absoliutus skaičius” nustato kokia mažiausia suma tiekėjams bus leidžiama mažinti kainas, pvz., jei šioje vietoje įrašysime skaičių “100”, tiekėjai el. aukciono metu galės kainą mažinti ne mažesniais žingsniais kaip po “100”. Jei pasirinkome, kad tiekėjams bus leidžiama mažinti kainas “Absoliučia verte”, parametras “% (maks. 99%)” nenustatomas.
 • Parametrą “Kainos sumažinimas skaičiuojamas nuo” siūlome nustatyti “Geriausias aukciono pasiūlymas”, t. y., kad tiekėjai el. aukciono metu galėtų mažinti nuo mažiausios iš visų tiekėjų pasiūlytos kainos.
 • Parametrą “Pratęstas laikas pradėtas skaičiuoti” siūlome visais atvejais nustatyti “Geriausias naujas pasiūlymas”
 • Parametras “Pratęstas laikas (sekundėmis)” nustato kuriam laikui bus pratęstas el. aukciono vykdymo laikas iki el. aukciono pabaigos, kai iki aukciono pabaigos yra likęs tik šiame parametre nurodytas laikas. Siūlome, tuo atveju, jei besibaigiant aukcionui pasiūloma nauja mažesnė kaina, el. aukciono pabaigą pratęsti papildomas 5 min. Šis laikas būtų pakanmamas tiekėjams teikiantiems pasiūlymus apsispręsti, ar siūlomą kainą dar sumažinti nuo siūlomos mažiausios kainos.

Skiltį “Kiti nustatymai” sukonfigūruokime taip:

 • “Įtraukti pradinius pasiūlymus” pasirenkame “Pradiniai pasiūlymai neįtraukti”
 • “Rodyti visus pasiūlymus” pasirenkame “Taip”
 • “Skaičiai po kablelio” pasirenkame “2”
 • “Slėpti pranešimus ir informaciją apie pirkimą” pasirenkame “Ne”
 • “Neleisti konkurso dalyviams teikti naudotojo teises” pasirenkame “Ne”
 • “Rodyti dalyvių skaičių pirkimo dalyviams” pasirenkame “Taip”
 • “Show the graph to bidders” pasirenkame “Ne”