Trukmė: 1:31

Kaip vertinami pasiūlymai, kai naudojamas el. aukcionas?

  • Nagrinėjama ar gauti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
  • Nagrinėjama ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir ar tiekėjai pirkimo komisijos prašymu pateikė raštiškus tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus
  • Nagrinėjama ar tiekėjai pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
  • Nagrinėjama ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus
  • Vykdomas el. aukcionas
  • Uždarius el. aukcioną pagal jo rezultatus įvertinami pasiūlymai, nagrinėjama ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos
  • Sudaroma pasiūlymų eilė ir nustatomas laimėjęs pasiūlymas.

Kaip pasirengti el. aukciono vykdymui?

  • Įprastai vykdomo pirkimo sąlygų dalis reglamentuojanti pasiūlymų vertinimą papildoma nuostatomis dėl el. aukciono vykdymo.
  • CVP IS turi būti sukonfigūruojami el. aukciono parametrai.