Trukmė: 2:30

Greičiausias būdas tvirtinti patikslintus viešųjų pirkimų planus

1. Kodėl reikia tvirtinti patikslintus viešųjų pirkimų planus?

Pirma, to reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymas. Antra, į planą įtraukus naują pirkimą reikia patikrinti, ar nereikia keisti toje pačioje grupėje esančių pirkimų būdų.

2. Kokią procedūrą galima taikyti patikslintų pirkimų planų patvirtinimui?

I. Perkančiosios organizacijos vadovas priima įsakymą, kuriuo įgalioja atsakingą asmenį patikslintą pirkimų planą tvirtinti pagal poreikį, bet, pvz., ne dažniau, kaip 2 kartus per mėnesį.

II. Įgaliotas asmuo patikslintą metinį pirkimų planą pasirašo el. parašu ir elektroninį dokumentą perduoda saugojimui (pvz. tam skirtoje vietoje organizacijos serveryje).