SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

<…>

III.2) DALYVAVIMO SĄLYGOS

III.2.1) Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

 

SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ​​ PIRKIMĄ

<…>

III.2. DALYVAVIMO SĄLYGOS

III.2.1. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą​​ tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir (arba) ekonominę ir finansinę būklę​​ ir (arba) techninį ir profesinį pajėgumą.

 

1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar​​ ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę​​ surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą​​ ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų​​ apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto​​ įgijimą​​ ar realizavimą, nusikalstamu būdu​​ įgytų​​ pinigų​​ ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš​​ kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už​​ 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

 

Pateikiamas Informatikos ir ryšių​​ departamento prie Vidaus reikalų​​ ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip​​ 60​​ dienų iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

 

2. Tiekėjas turi būti​​ įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas​​ laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

 

Pateikiama:​​ 1)​​ Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui tiekėjas turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų​​ centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį​​ jungtinius kompetentingų institucijų​​ tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip​​ 60 dienų iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.​​ 2)​​ Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų​​ mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama:​​ a)​​ jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų​​ pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis; b)​​ jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių​​ skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų​​ centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį​​ jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; c) kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies,​​ kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.​​ Nurodyti​​ dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip​​ 60 kalendorinių​​ dienų iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

 

3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis fizinis asmuo, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už​​ nusikalstamą bankrotą.

 

Pateikiamas išrašas​​ iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių​​ departamento prie Vidaus reikalų​​ ministerijos pažyma arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip​​ 60​​ dienų iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos​​ dėl fizinio asmens, turinčio balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

 

PASTABOS. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai turi atitikti šiame punkte nustatytus reikalavimus imtinai ir pateikti nurodytus dokumentus.

Puslapis​​ 1​​ ​​ 2