Pirkimo sąlygos

Paaiškinimai:​​ 

Tekstas raudona spalva reiškia vietas, kurias reikia užpildyti.

Tekstas žalia spalva su paryškintais klausimais turi būti ištrinamas po pasirinkimo.

Tekstas mėlyna spalva reiškia vietas, kurias reikia palikti pasirinkus pagal​​ klausimus.

 Tekstas​​ žalia spalva (neparyškinta) reiškia supaprastintų​​ ir tarptautinių​​ pirkimų​​ skirtumus.

 

 

PATVIRTINTA:

Viešojo pirkimo komisijos

202___ m. ________ __ d. protokolu

 

 

[PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS]

 

ATVIRAS KONKURSAS​​ (TARPTAUTINIS PIRKIMAS)

 

PIRKIMO PAVADINIMAS

%%PIRKIMOPAVADINIMASINICIJUOJAMAS%%

 ​​​​ 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.​​ Perkančioji​​ organizacija​​ %%Organizacija%%, juridinio asmens kodas​​ %%OrganizacijosKodas%%,​​ adresas​​ %%OrganizacijosAdresas%%​​ (toliau​​ -​​ perkančioji organizacija), ​​​​ vykdydama​​ šį​​ viešąjį​​ pirkimą​​ numato​​ įsigyti pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje nurodytą​​ pirkimo objektą.

1.2.​​ Šis viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos​​ Respublikos viešųjų​​ pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei​​ šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Viešųjų​​ pirkimų​​ įstatyme.​​ 

1.3.​​ Šis​​ tarptautinis​​ pirkimas vykdomas​​ atviro konkurso​​ būdu naudojantis​​ Centrinės​​ viešųjų​​ pirkimų​​ informacinės​​ sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS).​​ Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu​​ https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

 

[Ar skelbtas išankstinis skelbimas​​ apie pirkimą?​​ >>>​​ Ne]

1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.​​ 

 1.5. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra skelbimas apie pirkimą, todėl perkančioji organizacija didžiosios dalies skelbime esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia.​​ 

 

[Ar skelbtas išankstinis skelbimas​​ apie pirkimą?​​ >>>​​ Taip]

1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą​​ buvo skelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS.​​ 

 1.5. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra išankstinis informacinis skelbimas ir skelbimas apie pirkimą, todėl perkančioji organizacija didžiosios dalies skelbime esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia.

 

1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo,​​ nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų​​ bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

 1.7.​​ Tiesioginį​​ ryšį​​ su tiekėjais​​ įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas​​ %%PirkimoVykdytojoVardasPavarde%%,​​ tel.​​ %%PirkimoVykdytojoTelefonoNumeris%%, el. p.​​ %%PirkimoVykdytojoElPastas%%,​​ adresas %%OrganizacijosAdresas%%.

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS

 

[Ar perkamos prekės taikant fiksuoto​​ įkainio sutartį?​​ >>>​​ Ne]

2.1. Šio pirkimo objektas yra nurodytas pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje, kuri pateikiama ​​ pirkimo sąlygų​​ priede.​​ 

 

[Ar perkamos prekės taikant fiksuoto​​ įkainio sutartį?​​ >>>​​ Taip]

2.1. Šio pirkimo objektas yra nurodytas pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje, kuri pateikiama ​​ pirkimo sąlygų​​ priede. Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali pagal šio pirkimo sutartį įsigyti pirkimo sąlygose​​ nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% maksimalios pirkimo sutarties vertės, vadovaujantis pirkimo​​ sutartyje nustatyta tvarka.

 

[Ar pirkimas skaidomas​​ į​​ dalis?​​ >>>​​ Ne]

 2.2.​​ Šis pirkimas nėra​​ skaidomas​​ į pirkimo dalis​​ dėl toliau nurodomos(-ų)​​ priežasties(-čių):

2.2.1.​​ dėl​​ skaidymo​​ į​​ dalis sumažėtų​​ tiekėjų​​ konkurencija, kadangi​​ [];

2.2.2.​​ dėl​​ skaidymo​​ į​​ dalis pirkimo sutarties vykdymas taptų​​ per daug brangus,​​ kadangi​​ [];

2.2.3.​​ dėl​​ skaidymo​​ į​​ dalis pirkimo sutarties vykdymas taptų​​ sudėtingas techniniu požiūriu, kadangi​​ [];

2.2.4.​​ skirtingų​​ pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų​​ glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų​​ būtinybė​​ koordinuoti​​ šių​​ dalių​​ tiekėjus ir tai keltų​​ riziką​​ netinkamai​​ įvykdyti pirkimo sutartį, kadangi​​ [];

2.2.5.​​ netikslinga pirkimo objektą​​ skaidyti​​ į​​ dalis,​​ kadangi​​ [].

 

[Ar pirkimas skaidomas​​ į​​ dalis?​​ >>>​​ Taip]

 2.2.​​ Pirkimas yra skaidomas​​ į pirkimo dalis. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis​​ arba viena bendra sutartis vieno tiekėjo laimėtoms pirkimo dalims. Pirkimo dalys nurodytos pirkimo sąlygų​​ priede​​ pateiktoje pasiūlymo pateikimo formoje.​​ 

 

 2.3.​​ Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.​​ Jei pirkimas skaidomas dalimis pasiūlymas turi būti pateiktas visai​​ siūlomos pirkimo dalies pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

2.4. Reikalavimai pirkimo objektui​​ nurodyti pirkimo sąlygų​​ priede pateiktoje techninėje specifikacijoje ir pirkimo sutarties projekte. Pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai​​ ar tiekimo​​ šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo​​ tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė​​ ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra​​ įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių​​ gamintojų​​ produkciją, o standartai gali būti​​ taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.5. Tiekėjo​​ įsipareigojimų įvykdymo adresas​​ %%OrganizacijosAdresas%%.​​ Tikslesnė įsipareigojimų įvykdymo vieta (jei taikoma) nurodoma pirkimo sąlygų​​ priede pateiktoje techninėje specifikacijoje ir (arba) pirkimo sutarties​​ projekte.

 

[Ar​​ skelbiamas pirkimo biudžetas, siekiant atmesti didesnės kainos pasiūlymus?​​ >>>​​ Taip]2.6. Pasiūlymo kaina turi būti ne didesnė​​ nei nurodyta maksimali leistina kaina pirkimo sąlygų​​ priede​​ Pasiūlymo forma.

3. TIEKĖJO PAŠALINIMO​​ PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA

[Kvalifikacijos vertinimo tipas​​ >>>​​ Nevertinama]

3.1. Perkančioji organizacija tikrins tiekėjo pašalinimo pagrindų, kurie nurodyti pirkimo sąlygų priede „Pašalinimo pagrindai“, nebuvimą. Tiekėjas kartu su​​ pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų​​ dokumentas (EBVPD)“​​ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus​​ į​​ Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę​​ https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą​​ EBVPD pildo​​ tiekėjas ir kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė).​​ Tikrinimas atliekamas šia tvarka:

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas​​ >>>​​ Vertinama​​ tik laimėtojo kvalifikacija]

3.1. Perkančioji organizacija tikrins tiekėjo ir​​ ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas pagrįsti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, pašalinimo​​ pagrindų, kurie nurodyti pirkimo dokumentų priede „Pašalinimo pagrindai“ nebuvimą. Tiekėjas ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrįsdamas atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų​​ dokumentas (EBVPD)“​​ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus​​ į​​ Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę​​ https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.​​ Atskirą​​ EBVPD pildo​​ tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo​​ pajėgumais pagal VPĮ​​ 49 straipsnį.​​ Fiziniams asmenims, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ​​ 49 straipsnį, EBVPD pildyti nereikia.​​ Tikrinimas atliekamas šia tvarka:

3.1.1. Perkančioji organizacija nereikalauja iš​​ tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių​​ jo pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą, jeigu ji: turi galimybę​​ susipažinti su​​ šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų​​ bazės​​ bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;​​ šiuos dokumentus jau turi iš​​ ankstesnių​​ pirkimo procedūrų.

 3.1.2. Perkančioji organizacija nereikalauja iš​​ tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių​​ jo pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą​​ kartu​​ su pasiūlymu. Pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą​​ pagrindžiančių​​ dokumentų​​ prašoma ir jie tikrinami tik galimo laimėtojo, išskyrus atvejus, kai perkančioji organizacija pasiūlymų​​ vertinimo metu​​ nusprendžia kitaip.​​ Perkančioji organizacija bet kuriuo​​ pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių​​ pateikti visus ar dalį​​ dokumentų, patvirtinančių​​ jų​​ pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą​​ tik tuo atveju, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą​​ pirkimo procedūros atlikimą.

 3.1.3. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų​​ ar​​ ūkio subjektų, kurių​​ pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.

 3.1.4. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ​​ 46 straipsnio 8 dalimi, gali nepašalinti tiekėjo iš​​ pirkimo procedūros, jei nustatomas neatitikimas​​ šiame skyriuje išvardintiems tiekėjo pašalinimo pagrindams pagal VPĮ​​ 46 straipsnio 1 ir (ar)​​ 4 dalį.

 3.1.5. Jei tiekėjas negali pateikti kurių​​ nors pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą​​ pagrindžiančių​​ dokumentų​​ reikalaujamų​​ pirkimo​​ sąlygų​​ priede​​ Pašalinimo pagrindai, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje​​ šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje​​ šalyje išduodami dokumentai neapima visų​​ keliamų​​ klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija ar oficialia tiekėjo​​ deklaracija Viešųjų​​ pirkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

 3.1.6. Pasiūlymų​​ vertinimo metu perkančioji organizacija turi teisę​​ reikalauti, kad tiekėjas pateiktų  ​​​​ legalizuotus​​ Apostille​​ pirkimo sąlygų​​ priede​​ Pašalinimo pagrindai​​ nurodytus dokumentus, jei dokumentai išduoti užsienio valstybėje. Legalizavimas atliekamas, vadovaujantis Dokumentų​​ legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d.​​ nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų​​ dokumentų​​ legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas​​ nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo​​ žymos (Apostille).​​ 

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas​​ >>>​​ Nevertinama]

3.2.​​ Perkančioji organizacija netaiko kvalifikacinių reikalavimų​​ tiekėjams.

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas​​ >>>​​ Vertinama​​ tik laimėtojo​​ kvalifikacija]

3.2.​​ Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kvalifikaciniai reikalavimai“​​ nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos​​ vadybos sistemos standartų. Tiekėjas pasiūlyme turi deklaruoti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams kartu su pasiūlymu pateikdamas EBVPD. Kvalifikaciją​​ pagrindžiančių dokumentų prašoma ir jie tikrinami tik galimo laimėtojo, išskyrus atvejus, kai​​ perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu, vadovaujantis pirkimo sąlygų 3.2.3 punktu, nusprendžia kitaip. Tiekėjas gavęs perkančiosios organizacijos pranešimą, kad jo pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, ne vėliau kaip per 3 darbo​​ dienas nuo pranešimo gavimo dienos privalo pateikti pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kvalifikaciniai reikalavimai“​​ nurodytus kvalifikaciją​​ pagrindžiančius dokumentus, laikantis šių reikalavimų:

 3.2.1. Keliami reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai ir atitikčiai​​ kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams (jei taikomi), turi būti​​ įgyti iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

 3.2.2. Perkančioji organizacija nereikalauja iš​​ tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu ji: turi galimybę susipažinti su​​ šiais dokumentais ar​​ informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;​​ šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

 3.2.3.​​ Perkančioji organizacija bet​​ kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos​​ sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.3. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai​​ įsipareigoja, kad pirkimo sutartį​​ vykdys tik tokią​​ teisę​​ turintys asmenys.

3.4. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra​​ žinomi, jis ketina pasitelkti. Jei tiekėjas nesiremia subtiekėjų​​ pajėgumais, kad atitiktų​​ kvalifikacijos reikalavimus ar kitus reikalavimus tiekėjui, subtiekėjus galima išviešinti sudarius pirkimo sutartį, kaip nurodyta prie pirkimo sąlygų​​ pridėtame pirkimo sutarties projekte.​​ 

3.5. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų​​ reikalavimų​​ atitikimą​​ jis pateikė​​ melagingą​​ informaciją, kurią​​ perkančioji organizacija gali​​ įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

 

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais

 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja​​ ūkio subjektų​​ grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį​​ arba tinkamai patvirtintą​​ jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos​​ šios sutarties​​ šalies​​ įsipareigojimai vykdant numatomą​​ su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį,​​ šių įsipareigojimų​​ vertės dalis,​​ įeinanti​​ į​​ bendrą​​ pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią​​ visų šios sutarties​​ šalių​​ atsakomybę​​ už​​ prievolių​​ perkančiajai​​ organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja​​ ūkio subjektų​​ grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų​​ bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo​​ įvertinimu​​ susijusią​​ informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad​​ ūkio subjektų​​ grupės pateiktą​​ pasiūlymą​​ pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį,​​ ši​​ ūkio subjektų​​ grupė įgautų​​ tam tikrą​​ teisinę​​ formą.

4.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų​​ pajėgumais siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: reikalavimą​​ turėti specialų​​ leidimą​​ arba​​ būti tam tikrų​​ organizacijų​​ nariu (tik norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi); finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus; techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus.​​ Šiais​​ ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kurie pirkimo laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju bus​​ įdarbinti tiekėjo ar jo pasitelkiamo​​ ūkio subjekto. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų​​ pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme.

 4.4. Paslaugų​​ teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai nustačius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą​​ išsilavinimą, profesinę​​ kvalifikaciją​​ ar profesinę​​ patirtį, arba paslaugų​​ teikimo atveju reikalavimą​​ turėti specialų​​ leidimą, arba būti tam tikrų​​ organizacijų​​ nariu, tiekėjas remtis kitų ūkio subjektų​​ pajėgumais gali tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų​​ pajėgumų.

 4.5. Remdamasis kitų ūkio subjektų​​ pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia​​ į​​ tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją​​ ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos​​ įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė​​ veikla (partnerystė), subranga,​​ konsorciumas, rėmimasis dukterinių​​ (patronuojamųjų)​​ įmonių​​ pajėgumais, naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių​​ pirkimo procedūrose pajėgumais (šių​​ asmenų įrankiais,​​ įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai.

 4.6. Tiekėjas remiasi tokiais​​ ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą​​ perkančiajai organizacijai pasiūlyme​​ įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tuo atveju, jeigu siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams buvo pasiremta trečiųjų​​ asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių​​ konkurse, pajėgumais, tiekėjas taip pat turi pareigą įrodyti, kad atitinkamais pajėgumais jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu. Tokiomis pačiomis sąlygomis​​ ūkio subjektų​​ grupė​​ gali remtis​​ ūkio subjektų​​ grupės dalyvių​​ arba kitų ūkio subjektų​​ pajėgumais.

4.7. Galimybę​​ pasinaudoti kitų ūkio subjektų​​ ištekliais, reikalingais atitinkamos pirkimo sutarties vykdymui, tikrina​​ perkančioji organizacija. Tiekėjas turi pateikti dokumentus,​​ įrodančius tokių​​ išteklių​​ prieinamumą.​​ Įrodymui pateikiamos pirkimo sutarčių​​ ar kitų​​ dokumentų​​ kopijos, kurios patvirtintų,​​ kad tiekėjui kitų ūkio subjektų​​ ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą​​ sutartinių įsipareigojimų​​ vykdymo laikotarpį.

4.8. Tais atvejais, kai tiekėjas remdamasis ekonominiais ir (arba) finansiniais pajėgumais sumuoja visų ūkio subjektų​​ pajėgumus, perkančioji organizacija reikalauja, kad visų​​ tų ūkio subjektų​​ atsakomybė​​ būtų​​ solidari.​​ Įrodymui pateikiamos sutarčių​​ ar kitų​​ dokumentų​​ kopijos.

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

 

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną​​ pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną​​ pasiūlymą​​ arba​​ ūkio subjektų​​ grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių​​ pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų​​ pasiūlymą, jo​​ pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.3.​​ Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų​​ pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu​​ https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų​​ kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų​​ failų​​ formatus (pvz., pdf, jpg,​​ xlsx,​​ docx ir kt.).

5.4. Pasiūlymas turi būti​​ pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.

5.5. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su​​ šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties​​ įvykdymui.

 

[Ar pasiūlymas privalo būti lietuvių​​ kalba?​​ >>>​​ Taip]

5.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių​​ kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių​​ kalba,​​ šie​​ dokumentai turi būti pateikiami originalo​​ kalba, pridedant vertimą į​​ lietuvių​​ kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo​​ įgalioto asmens parašu.

[Ar pasiūlymas privalo būti lietuvių​​ kalba? >>>​​ Ne]

5.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija gali būti pateikiami lietuvių​​ arba anglų​​ kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių​​ arba anglų​​ kalba,​​ šie dokumentai turi būti​​ pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į​​ lietuvių​​ arba anglų​​ kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo​​ įgalioto asmens parašu. Jei dokumentai pateikiami anglų​​ kalba, perkančioji​​ organizacija pasilieka teisę​​ prašyti tiekėjo pateikti vertinimą į​​ lietuvių​​ kalbą.

 

5.7. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų​​ nuo konkurso pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad​​ pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

5.8. Pasiūlyme nurodomi​​ įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant​​ įkainį/kainą, turi būti atsižvelgta​​ į​​ visus pirkimo sąlygų,​​ įskaitant pirkimo sutarties projektą,​​ reikalavimus.​​ Į​​ pasiūlymo​​ įkainius/kainą​​ turi būti​​ įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo​​ sutarties​​ įvykdymui.​​ 

5.9.​​ Perkančioji organizacija turi teisę​​ pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują​​ pasiūlymų​​ pateikimo terminą​​ perkančioji organizacija paskelbia CVP IS​​ ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

[Ar​​ pasiūlymo forma parengta CVP IS klausimyno būdu (žr.​​ http://ecocost.lt/lt/informacija-pirkimams/video-mokymai/cvp-is-pasiulymo-formos-naudojimas/)?​​ >>> Taip]

5.10. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis​​ pildant pasiūlymo formą (CVP IS meniu punkte​​ „Atsakyti į klausimus) ir​​ prie jos​​ pridedant​​ visus​​ pasiūlymo formoje​​ ir pirkimo dokumentuose​​ reikalaujamus pateikti dokumentus.

[Ar​​ pasiūlymo forma parengta CVP IS klausimyno būdu?​​ >>> Ne]

5.10. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis, kurį turi sudaryti užpildyta pasiūlymo forma parengta pagal pirkimo sąlygų priedą ir šie pasiūlymo priedai:

5.10.1.​​ Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė).

5.10.2. Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo​​ vadovas).

5.10.3. Užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų​​ dokumentas (EBVPD) parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą;

[Ar reikalaujama pagrįsti atitikimą techninei specifikacijai? >>> Taip]

 5.10.4. Dokumentai pagrindžiantys siūlomo pirkimo​​ objekto atitikimą pirkimo dokumentų techninei specifikacijai (jei reikalaujama prie pirkimo dokumentų pridedamoje pasiūlymo formoje ir (arba) techninėje specifikacijoje.

 

[Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas?​​ >>> Taip]

5.10.5.​​ Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis(-ys) dokumentas(-ai).

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų​​ ir kokybės santykis bei​​ techninės charakteristikos yra​​ vertinamos​​ tik kiekybiškai? >>>​​ Taip]

5.10.6. Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kokybės​​ kriterijai ir jų​​ vertinimas.

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai?​​ >>>​​ Ne]

5.11. Tiekėjo pasiūlymą​​ sudaro CVP IS priemonėmis​​ pateiktos informacijos ir dokumentų​​ visuma.​​ 

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai?​​ >>>​​ Taip]

5.11. Tiekėjo pasiūlymą​​ sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos, dokumentų, pirkimo objekto pavyzdžių​​ visuma.

[Ar reikalaujama pasiūlymą​​ pasirašyti el. parašu?​​ >>>​​ Ne]

5.12. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymą​​ pasirašyti elektroniniu parašu.​​ 

 

5.13. Tiekėjas​​ pasiūlymo formoje turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ​​ 20 straipsniu (taip pat​​ žr.​​ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf). Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių​​ dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo​​ įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas nepateikia tokių įrodymų​​ arba pateikia netinkamus​​ įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad pasiūlymas yra nekonfidencialus.​​ 

5.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų​​ pateikimo termino turi teisę​​ pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą​​ CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį​​ gauna pateiktą​​ CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.

​​  5.15.​​ Kol nesibaigė​​ pasiūlymų​​ galiojimo laikas, perkančioji​​ organizacija turi teisę​​ prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų​​ jų​​ galiojimą​​ iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį​​ prašymą​​ gali atmesti.

 

6. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą​​ pasiūlymą, turi:

6.1.1.​​ iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą​​ pasiūlymą​​ (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame​​ nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą​​ galima rasti interneto svetainėje​​ http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

6.1.2.​​ iki​​ pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais​​ procedūros (posėdžio) pradžios​​ CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,​​ su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą​​ pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo​​ priemonę, tiekėjas turi teisę​​ slaptažodį​​ pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų​​ būti aktyvus ir​​ įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė​​ adresatą​​ (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).​​ 

6.2. Tiekėjui užšifravus visą​​ pasiūlymą​​ ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio)​​ pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą​​ slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė​​ neužšifruotus​​ –​​ perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą​​ atmeta kaip neatitinkantį​​ pirkimo dokumentuose nustatytų​​ reikalavimų​​ (tiekėjas nepateikė​​ pasiūlymo kainos).

 

7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

 

 [Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas?​​ >>>​​ Ne]​​ 

7.1.​​ Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.​​ 

 

[Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas?​​ >>>​​ Taip]

7.1. Tiekėjo​​ pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas:

7.1.1.​​ Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip​​ %%GarantoDydis%%​​ Eur.

7.1.2.​​ Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje​​ registruoto banko išduoto banko garantijos raštas, kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimas atitinkantys​​ šiame skyriuje nurodytus reikalavimus.

7.1.3.​​ Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas​​ turi būti​​ elektroninėje formoje​​ patvirtintas jį​​ išdavusios organizacijos​​ įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu ir​​ pateikiamas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Jeigu tiekėjas negali pasiūlymo galiojimą​​ užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis,​​ naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą​​ užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, voke) iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos perkančiosios organizacijos adresu.

 7.1.4.​​ Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas bet kurioje​​ šalyje tiekėjo pasirinkimu. Jei pasiūlymą​​ užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas privalo​​ įsitikinti, kad ji priimtina perkančiajai organizacijai. Prieš​​ pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą​​ patvirtinantį​​ dokumentą, tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą​​ pasiūlymo galiojimo užtikrinimą​​ arba pirkimo sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą​​ patvirtinantį​​ dokumentą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą​​ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.​​ Šis patvirtinimas iš​​ perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo arba pirkimo sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo gavus​​ informacijos, kad pasiūlymo galiojimą​​ ar pirkimo sutarties​​ įvykdymą​​ užtikrinantis​​ ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų​​ perkančiajai organizacijai arba kitiems​​ ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.1.5.​​ Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas perkančiajai organizacijai kaip vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visai reikalaujamai sumai.

7.1.6.​​ Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama perkančiajai organizacijai​​ ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių​​ dienų​​ nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo užtikrintojui apie​​ šių​​ sąlygų​​ nesilaikymą:​​ (1)​​ jeigu pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsiima savo pasiūlymą;​​ (2)​​ jeigu tiekėją​​ pripažinus pirkimo laimėtoju,​​ tiekėjas​​ iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti​​ pirkimo sutarties;​​ (3)​​ jeigu tiekėją​​ pripažinus pirkimo laimėtoju tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo​​ (jei reikalaujamas).

7.1.7.​​ Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad​​ užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų​​ savo​​ reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš​​ aukščiau išvardintų​​ aplinkybių​​ jai priklauso pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.​​ 

7.1.8.​​ Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo trukmė​​ turi būti tokia pat kaip ir pasiūlymo​​ galiojimo trukmė. Prieš​​ baigiantis užtikrinimo galiojimo terminui perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjus pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką​​ iki konkrečiai nurodytos datos.

 7.1.9.​​ Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas taikomas, jeigu:​​ (1)​​ tiekėjas atsiima savo pasiūlymą​​ jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, išskyrus,​​ atvejį, kai nepasibaigus pasiūlymo galiojimui perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti​​ pasiūlymų​​ galiojimo laiką, tiekėjas atsisako pratęsti pasiūlymo​​ galiojimo laiką​​ iki perkančiosios organizacijos nurodytos datos;​​ (2)​​ pirkimo laimėtojas per nustatytą​​ laiką​​ nepasirašo pirkimo sutarties; (3) pirkimo​​ laimėtojas per nustatytą​​ laiką​​ nepateikia pirkimo sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo​​ (jei numatyta pirkimo sutartyje). Laikoma, kad tiekėjas atsiima pasiūlymą, jei tiekėjas gavęs perkančiosios organizacijos pranešimą, kad jo pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, ​​ per perkančiosios organizacijos nustatytą​​ terminą​​ nepateikia pirkimo sąlygų​​ priede​​ Kvalifikacinių​​ reikalavimų​​ lentelė“​​ nurodytų​​ kvalifikaciją​​ pagrindžiančių​​ dokumentų​​ ir/ar pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą​​ pagrindžiančių​​ dokumentų.

7.1.10.​​ Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas grąžinamas​​ (arba​​ atsisakoma teisių į​​ jį) gavus tiekėjo prašymą​​ raštu, po to, kai pirkimo laimėtoju​​ pripažintas​​ tiekėjas​​ pasirašo​​ pirkimo sutartį​​ ir pateikia​​ pirkimo sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą​​ (jei numatyta pirkimo sutartyje).

7.1.11.​​ Vietoje 7.1.2​​ punkte nurodytų​​ pasiūlymo galiojimo užtikrinimo priemonių, tiekėjas turi teisę​​ užtikrinti pasiūlymo galiojimą​​ pervesdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumą į​​ perkančiosios​​ organizacijos sąskaitą​​ [sąskaitos Nr.].​​ Tokiu atveju iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos tiekėjas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikia bankinio pavedimo kopiją.

 

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai?​​ >>>​​ Ne]

 8.​​ PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

 

 8.1. Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžiai nereikalaujami.

 

[Prekių pavyzdžių​​ pateikimo būdas? >>> Kartu su pasiūlymu]

 8. PAVYZDŽIŲ​​ PATEIKIMAS

 

 8.1. Tiekėjas iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos neatlygintinai turi perkančiajai organizacijai pristatyti prekių​​ pavyzdžius, kuriuos reikalaujama pateikti prie pirkimo sąlygų​​ pridėtoje pasiūlymo formoje,​​ šiame skyriuje nustatyta tvarka:

 8.1.1. Jei prekės susideda iš​​ komplektuojančių​​ dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę​​ galima būtų​​ naudoti pagal paskirtį.

 8.1.2. Prekių​​ pavyzdžių​​ pristatymo laikas turi būti suderinamas su pirkimo sąlygose nurodytu perkančiosios organizacijos atstovu atsakingu už​​ bendravimą​​ su tiekėjais ne vėliau, kaip likus 1 darbo dienoms iki prekių​​ pavyzdžių​​ pristatymo.

 8.1.3. Prekių​​ pavyzdžių​​ pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių​​ pavyzdžių​​ atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

 8.1.4. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių​​ pavyzdžiai negrąžinami ir​​ bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį​​ tiekiamas prekes.​​ 

 8.1.5. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai gražinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui ir ne vėliau, kaip 30 dienų​​ nuo pranešimo apie laimėjusį​​ pasiūlymą​​ išsiuntimo dienos tiekėjui pateikus prašymą​​ raštu.

 

[Prekių pavyzdžių pateikimo būdas? >>> Perkančiajai organizacijai paprašius]

8.​​ PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

 

8.1. Perkančioji organizacija turi teisę​​ prašyti tiekėjo, kurio pasiūlymas gali būti​​ pripažintas laimėjusiu, per perkančiosios organizacijos suderintą​​ su tiekėju terminą​​ reikalauti neatlygintinai pristatyti perkančiajai organizacijai prekių​​ pavyzdžius, kuriuos reikalaujama pateikti prie pirkimo sąlygų​​ pridėtoje pasiūlymo formoje,​​ šiame skyriuje nustatyta tvarka:

 8.1.1. Jei prekės susideda iš​​ komplektuojančių​​ dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę​​ galima būtų​​ naudoti pagal paskirtį.

 8.1.2. Prekių​​ pavyzdžių​​ pristatymo laikas turi būti suderinamas su pirkimo sąlygose nurodytu perkančiosios organizacijos atstovu atsakingu už​​ bendravimą​​ su tiekėjais ne vėliau, kaip likus 1 darbo dienoms iki prekių​​ pavyzdžių​​ pristatymo.

 8.1.3. Prekių​​ pavyzdžių​​ pateikimo ir​​ atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių​​ pavyzdžių​​ atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

 8.1.4. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių​​ pavyzdžiai negrąžinami ir bus​​ naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį​​ tiekiamas prekes.

9. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

9.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų​​ ar pataisytų​​ pirkimo dokumentus.​​ 

 9.2.​​ Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis​​ į​​ kiekvieną​​ tiekėjo rašytinį​​ prašymą​​ dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip​​ 9​​ dienoms iki pasiūlymų​​ pateikimo termino​​ pabaigos.

9.3.​​ Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus​​ 6​​ dienoms iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos, jei jų​​ paprašyta laiku. Paaiškinimai​​ teikiami per 6​​ dienas nuo klausimų​​ gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų​​ dalis.

9.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų​​ anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų​​ kitų​​ tiekėjų, dalyvaujančių​​ pirkimo procedūrose, pavadinimų​​ ir kitų​​ rekvizitų.

9.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų​​ pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.

9.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą​​ paskelbta informacija​​ (jei taikomas), perkančioji organizacija privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą​​ pataisą​​ ir prireikus pratęsti pasiūlymų​​ pateikimo terminą​​ protingumo kriterijų​​ atitinkančiam terminui, per kurį​​ tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų​​ atsižvelgti​​ į​​ patikslinimus.

9.7. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų​​ paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo​​ susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

 

[Ar​​ bus rengiami susitikimai su tiekėjais?​​ >>>​​ Ne]

9.8.​​ Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.

 

[Ar​​ bus rengiami​​ susitikimai su tiekėjais?​​ >>>​​ Taip]

9.8.​​ Perkančioji organizacija nepasibaigus pasiūlymų​​ pateikimo terminui rengs pirkimo dokumentų​​ aiškinamąjį​​ susitikimą​​ (toliau - Susitikimą). Kvietimas dalyvauti Susitikime bus siunčiamas CVP IS priemonėmis. Susitikimo metu bus teikiami atsakymai​​ į​​ tiekėjų​​ klausimus dėl pirkimo sąlygų​​ / vykdoma apžiūra vietoje (jei taikoma). Susitikimai dėl pirkimo dokumentų​​ paaiškinimų​​ rengiami su kiekvienu tiekėju individualiai, išskyrus, kai dėl objektyvių​​ priežasčių​​ negalima organizuoti susitikimų​​ su kiekvienu tiekėju atskirai, organizuojamas bendras susitikimas. Perkančioji organizacija parengs Susitikimo protokolą, kuriame bus fiksuojami visi susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų​​ ir atsakymai​​ į​​ juos. Protokolo išraše negali būti atskleidžiama informacija apie susitikimo dalyvius. Susitikimo protokolo išrašas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikiamas visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo, ir paskelbiamas CVP IS kartu su​​ pirkimo dokumentais.

 

[Ar​​ bus rengiama​​ objekto apžiūra?​​ >>>​​ Ne]

9.9.​​ Perkančioji organizacija nerengs pirkimo objekto apžiūros.

 

[Ar​​ bus rengiama​​ objekto apžiūra?​​ >>>​​ Taip]

9.9.​​ Perkančioji organizacija suteiks galimybę​​ apžiūrėti pirkimo objektą, tačiau apžiūros metu nebus atsakoma​​ į​​ tiekėjo klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų​​ nuostatų –​​ kilusius klausimus tiekėjas turi užduoti​​ CVP IS priemonėmis​​ šiame skyriuje nustatyta tvarka.​​ Tiekėjai, norintys apžiūrėti pirkimo objektą, turi​​ pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą​​ apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę​​ su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą​​ susitikimo laiką.

 

10. SUSIPAŽINIMAS SU​​ GAUTAIS PASIŪLYMAIS

 

 10.1.​​ Pirminis susipažinimas su CVP IS​​ priemonėmis pateiktais tiekėjų​​ pasiūlymais vyks​​ 45 min. po CVP IS nurodytos​​ pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.​​ 

10.2. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų​​ nagrinėjimo,​​ vertinimo ir palyginimo procedūros.​​ Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

  

11. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

11.1.​​ Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija​​ šia tvarka:

11.1.1. tikrina ar​​ nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė​​ ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš​​ pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė​​ ir nepriimtina ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų​​ lėšų​​ sumos, kiti pasiūlymų​​ eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti. Pirkimui skirtų​​ lėšų​​ suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš​​ pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama, kai ji nėra​​ nurodyta pirkimo dokumentuose, perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina ir perkančioji organizacija gali pagrįsti​​ šios kainos priimtinumą​​ ir suderinamumą​​ su racionalaus lėšų​​ naudojimo principu.

 11.1.2. įvertina​​ EBVPD​​ pateiktą​​ informaciją​​ ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie​​ šio patikrinimo rezultatus;

 11.1.3. nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;

 11.1.4. nustato, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (įskaitant prekių​​ pavyzdžius, jei taikoma);

 11.1.5. tikrina, ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;

 11.1.6. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu pateikė​​ raštišką​​ tinkamą​​ kainos pagrįstumo​​ įrodymą;

 

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų​​ ir kokybės santykis? >>> Ne]

 11.1.7. galimo laimėtojo​​ prašo pateikti pirkimo sąlygų​​ priede „Pašalinimo pagrindai“​​ nurodytus dokumentus​​ patvirtinančius tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“​​ nurodytus dokumentus patvirtinančius tiekėjo kvalifikaciją (jei taikoma). Gavusi dokumentus, Komisija patikrina, ar nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, ar galimas laimėtojas atitinka​​ pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui​​ nurodytus​​ kvalifikacijos reikalavimus (jei taikomi), kokybės vadybos sistemos​​ standartus​​ (jei taikomi) ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus​​ (jei taikomi).

 

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų​​ ir kokybės santykis bei​​ techninės charakteristikos yra​​ vertinamos​​ tik kiekybiškai? >>> Taip]

11.1.7. apskaičiuoja kiekvieno pasiūlymo kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį​​ ir galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Pašalinimo pagrindai“​​ nurodytus dokumentus​​ patvirtinančius tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“​​ nurodytus dokumentus patvirtinančius tiekėjo kvalifikaciją (jei taikoma). Gavusi dokumentus, Komisija patikrina, ar nėra tiekėjo​​ pašalinimo pagrindų, ar galimas laimėtojas atitinka pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“​​ nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikomi), kokybės vadybos sistemos standartus (jei taikomi) ir aplinkos apsaugos​​ vadybos sistemos standartus (jei taikomi).

 

​​ 11.1.8. sudaro​​ pasiūlymų​​ eilę​​ ir​​ nustato pirkimo laimėtoją;

11.1.9.​​ tiekėją, kurio pasiūlymas​​ pripažintas​​ laimėjusiu, kviečia sudaryti pirkimo sutartį.

 11.2.​​ Jeigu dalyvis pateikė​​ netikslius, neišsamius ar​​ klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį​​ pirkimo dokumentų​​ reikalavimams arba​​ šių​​ dokumentų​​ ar duomenų​​ trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų​​ prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą​​ protingą​​ terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų​​ nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės​​ vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo​​ įgaliojimas asmeniui pateikti​​ paraišką​​ ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo​​ užtikrinimą​​ patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję​​ su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis​​ 11.3 punkto nuostatomis.

11.3.​​ Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų​​ savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti​​ pateikto​​ pasiūlymo​​ esmės​​ –​​ pakeisti kainą​​ arba padaryti kitų​​ pakeitimų, dėl kurių​​ pirkimo dokumentų​​ reikalavimų​​ neatitinkantis pasiūlymas taptų​​ atitinkantis pirkimo dokumentų​​ reikalavimus.

11.4.​​ Perkančioji organizacija, pasiūlymų​​ vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų​​ apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių​​ per jos nurodytą​​ terminą​​ ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų​​ sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų​​ sudedamųjų​​ dalių​​ arba papildyti kainą​​ ar sąnaudas naujomis dalimis.

11.5.​​ Iškilus klausimams dėl pasiūlymų​​ turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS​​ priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų​​ dokumentų​​ tinkamai patvirtintas kopijas, perkančioji organizacija turi teisę​​ prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo komisijai parodytų​​ atitinkamų​​ dokumentų​​ originalus.

11.6.​​ Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų​​ pasiūlyme nurodytą​​ prekių, paslaugų, darbų​​ ar jų​​ sudedamųjų​​ dalių​​ kainą​​ arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų​​ ar darbų​​ kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų​​ mažesnės už​​ visų​​ tiekėjų, kurių​​ pasiūlymai neatmesti dėl kitų​​ priežasčių ir kurių​​ pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų​​ lėšų, nustatytų​​ ir užfiksuotų​​ perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš​​ pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų​​ kainų​​ arba sąnaudų​​ aritmetinį​​ vidurkį.

 11.7.​​ Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį​​ nustato, kad, vadovaujantis​​ VPĮ​​ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

 

12. Elektroninis aukcionas​​ 

 

[Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas?​​ >>>​​ Ne]

12.1.​​ Elektroninis aukcionas nerengiamas.

 

[Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas?​​ >>>​​ Taip]

12.1.​​ Išnagrinėjus pasiūlymus vykdomas elektroninis aukcionas​​ šiame skyriuje nustatyta tvarka​​ (išskyrus tuos atvejus, kai perkančioji organizacija nusprendžia neatlikti elektroninio aukciono procedūros, jei gaunamas vienas pasiūlymas, arba​​ įvertinus pirminius pasiūlymus neatmestas lieka tik vienas pasiūlymas):

12.1.1.​​ prieš​​ pradedant elektroninį​​ aukcioną​​ CVP IS priemonėmis vienu metu visi dalyviai, kurie yra pateikę​​ priimtinus pasiūlymus, ir kurie atitinka pirkimo sąlygų​​ 3 skyriuje nustatytus reikalavimus, kviečiami dalyvauti elektroniniame aukcione. Iki kvietime nustatyto laiko tiekėjas turės CVP IS prisijungti prie kito neskelbiamo pirkimo, skirto aukciono procedūroms atlikti​​ –​​ pateikti aukciono pirkimo pasiūlymą. Tiekėjai iki kvietime nurodyto termino prisijungia prie pirkimo CVP IS spausdami mygtuką „Pateikti pasiūlymą“. Suėjus aukciono pirkimo pasiūlymų​​ pateikimo terminui, prie aukciono pirkimo prisijungusiems (pateikusiems pasiūlymą) tiekėjams išsiunčiamas kvietimas pateikti naujas kainas (aukciono kainos suderinimas).

12.1.2.​​ elektroninis aukcionas prasidės ne anksčiau kaip po 2 darbo dienų​​ nuo tos dienos, kurią​​ buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti​​ aukcione. Elektroninis aukcionas prasideda automatiškai CVP IS nustatytu laiku (dieną, valandą​​ bei minutę).​​ 

12.1.3.​​ elektroninio aukciono procedūros metu:

12.1.3.1. tiekėjas teikia ​​ naują ​​ kainos pasiūlymą​​ visam nurodytam kiekiui;

12.1.3.2.​​ teikiant naują​​ kainos pasiūlymą, skirtumas tarp teikiamo naujo pasiūlymo ir geriausio visų​​ elektroninio aukciono dalyvių​​ pasiūlymo turi būti ne mažesnis kaip​​ nurodyta kvietime dalyvauti elektroniniame aukcione.

12.1.3.3. naują​​ kainos pasiūlymą​​ teikia tik eurais;

12.1.3.4. naujus​​ kainų​​ pasiūlymus gali teikti iki elektroninio aukciono pabaigos.

12.1.4. Jeigu tiekėjo naujas kainos pasiūlymas pateikiamas likus 10 (dešimt) minučių​​ iki nustatyto elektroninio aukciono procedūros uždarymo laiko,​​ tai elektroninio aukciono procedūros uždarymo laikas pratęsiamas 10 (dešimt) minučių. ​​ 

12.1.5. Pasibaigus elektroninio aukciono procedūrai, laimėjusysis pasiūlymas nustatomas pagal kainos galutinį​​ pasiūlymą​​ (mažiausią​​ siūlomą​​ galutinę​​ pasiūlymo kainą).

12.1.6. Pasibaigus elektroninio aukciono procedūrai, nagrinėjama, ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir, ar tiekėjas,​​ perkančiosios organizacijos prašymu, pateikė​​ raštišką​​ kainos pagrindimą​​ arba kitaip pagrindė​​ neįprastai mažą​​ kainą.

12.1.7.​​ Kai pateiktame naujame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina,​​ perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašo per​​ perkančiosios organizacijos nurodytą​​ terminą​​ pagrįsti neįprastai mažą​​ pasiūlymo kainą,​​ įskaitant ir detalų​​ kainų​​ sudėtinių​​ dalių​​ pagrindimą. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.

12.1.8.​​ Iškilus klausimams dėl pasiūlymų​​ turinio ir​​ perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalo CVP IS priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus​​ nekeisdami pasiūlymo. Esant reikalui, tiekėjų​​ atstovai gali būti kviečiami​​ į​​ perkančiosios organizacijos komisijos posėdį, pranešant visiems tiekėjams,​​ į​​ kokius klausimus turės atsakyti jų​​ atstovai.

12.1.9. Perkančioji organizacija nagrinėja​​ tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė​​ ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš​​ pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė​​ ir nepriimtina ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų​​ lėšų​​ sumos, kiti pasiūlymų​​ eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti.

12.1.10. Pasiūlymo objektą​​ sudaro sudėtinės dalys, todėl laimėtoju pripažintas tiekėjas prašomas pateikti naujus​​ įkainius, atsižvelgiant​​ į​​ elektroninio​​ aukciono metu pateiktą​​ galutinę​​ pasiūlymo kainą. Tiekėjui po elektroninio aukciono uždarymo per nustatytą​​ laikotarpį​​ nepateikus naujų​​ pasiūlymo​​ įkainių, jo pasiūlymas atmetamas.

 

13. PASIŪLYMŲ​​ ATMETIMO PRIEŽASTYS

 

 13.1.​​ Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

 13.1.1. tiekėjas pasiūlymą​​ ar jo dalį​​ pateikė​​ ne CVP IS priemonėmis;

 13.1.2. pasiūlymą​​ pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš​​ pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų​​ priede​​ Pašalinimo pagrindai“​​ nustatytus reikalavimus arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė​​ ar nepatikslino pateiktų​​ netikslių​​ ar neišsamių​​ duomenų​​ apie pašalinimo pagrindų​​ nebuvimą​​ CVP IS priemonėmis;

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas​​ >>>​​ Vertinama​​ tik laimėtojo kvalifikacija]

13.1.3. pasiūlymą​​ pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų​​ priede​​ Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“​​ nustatytų​​ minimalių​​ kvalifikacijos reikalavimų​​ (jei taikoma)​​ ir​​ kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų​​ (jei​​ taikoma), arba perkančiosios organizacijos prašymu​​ nepateikė​​ ar​​ nepatikslino pateiktų​​ netikslių​​ ar neišsamių​​ duomenų​​ apie atitikimą​​ CVP IS priemonėmis;

 

 13.1.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų​​ reikalavimų;

 13.1.5. pasiūlyta​​ kaina yra per didelė​​ ir nepriimtina;

 13.1.6. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą​​ terminą​​ neištaiso aritmetinių​​ klaidų​​ ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo.​​ Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų​​ reikalavimų;

 13.1.7. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų​​ kainos pagrįstumo​​ įrodymų;

 13.1.8. tiekėjas, apie nustatytų​​ reikalavimų​​ atitikimą, yra pateikęs melagingą​​ informaciją, kurią​​ perkančioji organizacija gali​​ įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

 13.1.9. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną​​ pasiūlymą​​ arba​​ ūkio subjektų​​ grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus;

 13.1.10. tiekėjas pateikė​​ netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo​​ įgaliojimą​​ asmeniui pateikti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą​​ patvirtinantį​​ dokumentą​​ (jei reikalaujamas) ar jų​​ nepateikė​​ ir perkančiosios organizacijos prašymu jų​​ nepateikė​​ per perkančiosios organizacijos nurodytą​​ terminą.

 13.2.​​ Apie pasiūlymo atmetimą​​ ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

13.3.​​ Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią​​ pasiūlymą​​ pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ​​ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų​​ aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės​​ įpareigojimų.

 

14. PASIŪLYMŲ​​ VERTINIMAS​​ IR PALYGINIMAS

 

[Pasiūlymų​​ vertinimo kriterijus >>> Kaina]

14.1.​​ Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią​​ pasiūlymą​​ išrenka pagal​​ kainą. Ekonomiškai naudingiausiu​​ pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

 

[Pasiūlymų​​ vertinimo kriterijus >>> Sąnaudos]

14.1.​​ Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią​​ pasiūlymą​​ išrenka pagal​​ sąnaudas. Ekonomiškai naudingiausiu​​ pasiūlymu laikomas mažiausių​​ sąnaudų​​ pasiūlymas.​​ 

 

[Pasiūlymų​​ vertinimo kriterijus >>> Kainos / sąnaudų​​ ir kokybės santykis. Techninės charakteristikos yra vertinamos tik kiekybiškai]

14.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią​​ pasiūlymą išrenka pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį​​ (pasiūlymo techninės​​ charakteristikos vertinamos kiekybiškai), taikant​​ pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tvarką nurodytą pirkimo sąlygų​​ priede​​ Kokybės kriterijai ir jų vertinimas.

 

14.2.​​ Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos​​ eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą​​ orientacinį​​ euro ir užsienio valiutų​​ santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų​​ santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia,​​ –​​ pagal Lietuvos banko nustatomą​​ ir skelbiamą​​ orientacinį​​ euro ir užsienio valiutų​​ santykį​​ paskutinę​​ pasiūlymų​​ pateikimo termino dieną.

14.3. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų​​ ir jų įgyvendinamųjų​​ teisės aktų​​ nustatyta tvarka perkančioji organizacija turi​​ pati​​ sumokėti pridėtinės vertės​​ mokestį​​ (toliau​​ –​​ PVM) už įsigytą​​ pirkimo objektą​​ į​​ valstybės biudžetą,​​ šis mokestis turi būti​​ įskaičiuojamas​​ į​​ pasiūlymo kainą. Jei​​ tiekėjas​​ pateikiant pasiūlymą​​ mokesčio neįskaičiavo,​​ mokestį įskaičiuoja​​ perkančioji organizacija​​ lygindama pasiūlymus.

15. PASIŪLYMŲ​​ EILĖ​​ IR​​ LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

 

15.1.​​ Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių​​ pateiktų​​ pasiūlymų​​ ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų​​ eilę​​ pirmesnis​​ į šią​​ eilę​​ įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

15.2.​​ Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų​​ eilės pirmoje vietoje. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė​​ ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.​​ Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

15.3.​​ Tais atvejais, kai pasiūlymą​​ pateikė​​ tik vienas tiekėjas, pasiūlymų​​ eilė​​ nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal​​ šių​​ pirkimo dokumentų​​ sąlygas.

15.4.​​ Pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos CPV​​ IS priemonėmis pranešama apie: pasiūlymų​​ eilę​​ ir laimėjusį​​ pasiūlymą; sprendimą​​ sudaryti pirkimo sutartį; ekonominio naudingumo vertinimo reikšmes,​​ įskaitant kainą; tikslų​​ pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą. Tiekėjams, kurių​​ pasiūlymai neįrašyti​​ į šią​​ eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą​​ eilę​​ ir laimėjusį​​ pasiūlymą, CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų​​ pasiūlymų​​ atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

15.5.​​ Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė​​ pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po​​ 10​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo pranešimo apie sprendimą​​ sudaryti pirkimo sutartį​​ išsiuntimo​​ dalyviams dienos, išskyrus​​ atvejus, kai vienintelis dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

15.6.​​ Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją​​ sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų​​ priede​​ Viešojo pirkimo sutarties projektas), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį​​ pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė​​ sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį​​ tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą​​ pasiūlymų​​ eilę​​ yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

16. PRETENZIJŲ​​ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

 16.1.​​ Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos​​ sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją​​ ar kitą​​ tinkamą​​ vežėją) turi pateikti pretenziją​​ perkančiajai organizacijai.

16.2. Tiekėjas turi teisę​​ pateikti pretenziją​​ perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą​​ ar pareikšti ieškinį​​ teismui (išskyrus ieškinį​​ dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį​​ dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):

16.2.1.​​ per 10​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą​​ sprendimą​​ išsiuntimo tiekėjams dienos;

16.2.2.​​ per 10 kalendorinių​​ dienų​​ nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą​​ sprendimą​​ dienos, jeigu​​ VPĮ​​ nėra​​ reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

16.3. Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų​​ pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis​​ 16.2 punkte​​ nustatytų​​ terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų​​ pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

16.4.​​ Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta​​ ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties ar​​ preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 10 kalendorinių​​ dienų​​ nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą​​ sprendimą​​ išsiuntimo pretenziją​​ pateikusiam tiekėjui​​ ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu​​ šis pranešimas nebuvo siunčiamas​​ elektroninėmis priemonėmis,​​ –​​ ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių​​ dienų.

16.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą​​ sprendimą​​ ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų​​ pirkimo procedūros terminų​​ pasikeitimą​​ raštu​​ pranešti pretenziją​​ pateikusiam tiekėjui​​ ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

16.6. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą​​ terminą​​ neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę​​ pateikti prašymą​​ ar pareikšti ieškinį​​ teismui per 15 kalendorinių​​ dienų​​ nuo dienos, kurią​​ perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą​​ sprendimą​​ pretenziją​​ pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir​​ suinteresuotiems dalyviams.

16.7. Tiekėjas turi teisę​​ pareikšti ieškinį​​ dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

16.8. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta​​ žala kildinama iš​​ neteisėtų​​ perkančiosios organizacijos veiksmų​​ ar sprendimų, tačiau​​ VPĮ​​ nenustatyta pareiga perkančiajai organizacijai raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi Civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai.​​ Šios dalies nuostatos netaikomos, kai ieškinys teikiamas​​ perkančiajai organizacija i nepagrįstai nutraukus pirkimo sutartį​​ dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo.

16.9. Tiekėjas, pateikęs prašymą​​ ar pareiškęs ieškinį​​ teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją​​ su gavimo teisme​​ įrodymais.

16.10. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, kol nesibaigė​​ atidėjimo terminas ar​​ VPĮ​​ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:

16.10.1.​​ motyvuotą​​ teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

16.10.2. motyvuotą​​ teismo nutartį​​ dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai​​ šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

16.10.3. teismo​​ rezoliuciją​​ priimti ieškinį​​ netaikant laikinųjų​​ apsaugos priemonių.

16.11. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų​​ terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia​​ tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų​​ pratęsimo priežastis.

16.12. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą​​ dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus​​ dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

 

17. PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS

 

 17.1.​​ Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį​​ raštu kviečia tą​​ dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia​​ atvykti sudaryti pirkimo sutarties.​​ 

[Ar pirkimas skaidomas​​ į​​ dalis?​​ >>>​​ Ne]

17.2. Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų​​ priede​​ Viešojo pirkimo sutarties projektas.

 

[Ar pirkimas skaidomas​​ į​​ dalis?​​ >>>​​ Taip]

17.2. Pirkimo​​ sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų​​ priede​​ Viešojo pirkimo sutarties projektas. Jei vienas tiekėjas yra pripažintas laimėjusiu daugiau, kaip vienoje pirkimo dalyje, gali būti rengiama bendra pirkimo sutartis visoms ar kelioms laimėtoms​​ pirkimo dalims, atsižvelgiant pirkimo procedūrų įvykdymo laiką.​​ 

 

17.3.​​ Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos​​ E. sąskaita“​​ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos​​ E. sąskaita“​​ galima interneto adresu www.esaskaita.eu​​ arba tiekėjo pasirinktomis priemonėmis, jei teikiamos elektroninės sąskaitos faktūros, atitinka Europos elektroninių​​ sąskaitų​​ faktūrų​​ standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos​​ įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos​​ į​​ Europos elektroninių​​ sąskaitų​​ faktūrų​​ standartą​​ ir sintaksių​​ sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą​​ 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19). Paslaugos apmokėjimo tvarką​​ nustato​​ Lietuvos Respublikos finansų​​ ministerija.

18. PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

 

18.1.​​ Prie​​ pirkimo sąlygų​​ pridedami​​ šie priedai:

18.1.1.​​ Techninė​​ specifikacija.

18.1.2.​​ Pasiūlymo forma.

18.1.3. Viešojo pirkimo sutarties projektas.

18.1.4. Europos bendrasis​​ viešųjų​​ pirkimų​​ dokumentas​​ (EBVPD).

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas? >>>​​ Kvalifikacija nevertinama]

18.1.5. Pašalinimo pagrindai.

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas? >>> Vertinama​​ tik laimėtojo kvalifikacija]

18.1.5. Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui, Pašalinimo pagrindai.

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų​​ ir​​ kokybės santykis bei​​ techninės charakteristikos yra​​ vertinamos​​ tik kiekybiškai? >>> Taip]

18.1.6. Kokybės kriterijai ir jų​​ vertinimas.

Atnaujinta 2021-03-02Puslapis​​ 1​​ iš​​ 2