VIEŠOJO PIRKIMO​​ PRELIMINARIOJI​​ SUTARTIS​​ 

Nr. ________

 

[PIRKIMO PAVADINIMAS]

 

201__​​ m. ______________ mėn. __ d.

[Vietovės pavadinimas]

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau -​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau –​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ ir​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ kiekvienas atskirai gali būti vadinami​​ „Šalimi, o abu kartu – „Šalimis, sudarė šią​​ preliminariąją sutartį (toliau – preliminarioji sutartis), vadovaujantis​​ [pirkimo būdo pavadinimas]​​ būdu​​ atlikto​​ viešojo pirkimo​​ [pirkimo pavadinimas]​​ sąlygomis​​ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

 

1.​​ Preliminariosios sutarties objektas ir tikslas

 

1.1.​​ Preliminariosios sutarties objektas yra susitarimas dėl​​ [pirkimo objekto pavadinimas]​​ (toliau -​​ [Paslaugų / Prekių / Darbų])​​ [suteikimo / pristatymo / atlikimo]​​ sudarant pagrindinę(-es) sutartį(-is) (toliau –​​ Pagrindinė​​ sutartis) pagal​​ [Kliento / Pirkėjo / Užsakovo]​​ poreikį.​​ 

1.2.​​ [Paslaugų / Prekių / Darbų]​​ savybės nustatytos Preliminariosios sutarties priede​​ Nr. 1​​ Techninė specifikacija​​ ir pasiūlymo kaina.

1.3.​​ Preliminarios sutarties tikslas nustatyti sąlygas taikomas Pagrindinei sutarčiai, kuri gali būti sudaroma per Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

 

2.​​ Pagrindinės sutarties sudarymas

 

2.1.​​ Pagrindinė sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio 7 dalimi.​​ 

2.2.​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ turi teisę, tačiau ne privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su​​ [Paslaugų teikėju​​ / Pardavėju​​ / Rangovu].

2.3. Esant poreikiui sudaryti Pagrindinę sutartį​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ privalo raštu kreiptis į​​ [Paslaugų teikėją / Pardavėją / Rangovą]​​ su prašymu sudaryti Pagrindinę sutartį​​ pagal Preliminariosios sutarties priedą Nr. 1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina. Kartu su prašymu​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ privalo​​ [Paslaugų teikėjui / Pardavėjui / Rangovui]​​ pateikti du užpildytus ir pasirašytus Pagrindinės sutarties egzempliorius, atitinkančius Preliminariosios sutarties priedą Nr.​​ 2​​ Pagrindinės sutarties sąlygos.

2.4.​​ Sudarant Pagrindinę sutartį negali būti keičiamos Preliminariosios sutarties priede Nr. 1​​ Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina​​ nurodytos kainos.

2.5. Tiekėjas, gavęs Preliminariosios sutarties 2.3​​ punkte nurodytus dokumentus, privalo per​​ [dienų skaičius, pvz. 10]​​ kalendorinių​​ dienų pasirašyti Pagrindinę sutartį​​ ir vieną jos egzempliorių gražinti​​ [Klientui / Pirkėjui / Užsakovui].

 

3. Preliminariosios sutarties galiojimas ir kiti terminai

 

[Ar preliminarioji sutartis​​ dali būti pratęsta?​​ >​​ Ne]

 

[3.1.​​ Preliminarioji sutartis​​ galioja​​ [mėnesių skaičius​​ ne didesnis, kaip 48 mėn.]​​ mėn., jei nėra nutraukiama preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka.]

 

[Ar preliminarioji sutartis dali būti pratęsta?​​ >​​ Taip]

 

[3.1.​​ Preliminarioji sutartis​​ galioja​​ [mėnesių skaičius, kuris su visais preliminariosios sutarties pratęsimais​​ bus​​ ne didesnis, kaip 48 mėn.]​​ mėn.​​ ir​​ Šalių susitarimu gali būti pratęsta ne daugiau kaip​​ [skaičius nuo​​ 1 iki 3]​​ kartus po​​ [pratęstos preliminariosios sutarties galiojimo terminas​​ mėnesiais, neviršijant maksimalios bendros preliminariosios sutarties galiojimo trukmės -​​ 48 mėn.]​​ mėn.]

 

3.2.​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ prieš​​ [dienų skaičius, pvz.​​ 14]​​ kalendorinių​​ dienų​​ informavęs​​ [Klientą /​​ Pirkėją / Užsakovą]​​ raštu gali nutraukti Preliminariąją sutartį, jei​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ nevykdo įsipareigojimų​​ pagal Preliminariąją sutartį​​ ir per​​ [dienų skaičius, pvz.​​ 14]​​ kalendorinių​​ dienų nuo​​ [Klientui / Pirkėjui / Užsakovui]​​ skirto raštiško pranešimo, kuriame nurodoma kokie įsipareigojimai nevykdomi,​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ neįvykdo savo įsipareigojimų, arba šių įsipareigojimų įvykdyti nebegali.

3.3.​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ prieš​​ [dienų skaičius, pvz.​​ 14]​​ kalendorinių​​ dienų​​ informavęs​​ [Paslaugų teikėją / Pardavėją / Rangovą]​​ raštu gali nutraukti Preliminariąją sutartį, jei​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ nevykdo įsipareigojimų​​ pagal Preliminariąją sutartį​​ ir per​​ [dienų skaičius, pvz.​​ 14]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo​​ [Paslaugų teikėjui / Pardavėjui / Rangovui]​​ skirto raštiško pranešimo, kuriame nurodoma kokie įsipareigojimai nevykdomi,​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ neįvykdo savo įsipareigojimų, arba šių įsipareigojimų įvykdyti nebegali.

3.4.​​ Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių​​ sutarimu.

 

4.​​ Preliminariosios sutarties pakeitimai

 

[Ar tai​​ mažos vertės pirkimo sutartis?​​ >​​ Taip]

[4.1. Preliminariosios sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias​​ preliminariosios sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.]

[Ar tai​​ mažos vertės pirkimo sutartis?​​ > Ne]

[4.1. Preliminariosios sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias​​ preliminariosios sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai​​ bei tokiems pakeitimams gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.]

5.​​ Šalių atsakomybė

 

[Ar taikoma bauda dėl​​ [Paslaugų teikėjo​​ / Pardavėjo​​ / Rangovo]​​ įsipareigojimų neįvykdymo?​​ >​​ Taip]

[5.1. [Paslaugų teikėjui / Pardavėjui / Rangovui] nutraukus preliminariąją​​ sutartį dėl esminio​​ preliminariosios sutarties pažeidimo, [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ įsipareigoja​​ sumokėti [Klientui / Pirkėjui / Užsakovui]​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 10]​​ % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros​​ preliminariosios sutarties kainos be PVM nurodytos preliminariosios sutarties priede​​ Nr.​​ 1.]

 

[Ar taikomas​​ [Paslaugų teikėjo​​ / Pardavėjo​​ / Rangovo]​​ įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

 

[5.1. [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas] per​​ 5 darbo dienas nuo​​ preliminariosios sutarties pasirašymo dienos pateikia​​ [Klientui / Pirkėjui / Užsakovui]​​ preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 10]​​ % nuo preliminariosios sutarties priede​​ ​​ Nr. 1​​ nurodytos bendros galutinės​​ preliminariosios sutarties kainos be PVM.​​ 

5.2.​​ Preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso​​ originalas arba pervedama​​ preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo suma į​​ [Kliento​​ / Pirkėjo​​ / Užsakovo]​​ banko sąskaitą​​ [Koks perkančiosios organizacijos banko Sąskaitos Nr.? >]​​ [sąskaitos Nr.].

5.3.​​ Preliminariosios​​ sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko​​ arba draudimo bendrovės bet kurioje šalyje [Paslaugų teikėjo​​ / Pardavėjo​​ / Rangovo] pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas] privalo​​ įsitikinti,​​ kad ji priimtina [Klientui / Pirkėjui / Užsakovui].

5.4. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama [Klientui / Pirkėjui / Užsakovui] ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių​​ dienų​​ nuo pirmo raštiško [Kliento​​ / Pirkėjo​​ / Užsakovo] pranešimo užtikrintojui, kad​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas] nevykdo arba netinkamai vykdo​​ preliminariojoje sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir​​ preliminarioji sutartis yra nutraukiama.
5.5.​​ Preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas] pagrįstų savo reikalavimą. [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas] pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso​​ preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo suma.​​ 

5.6.​​ Preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir​​ preliminariosios sutarties galiojimo trukmė. Jei​​ preliminariosios sutarties​​ galiojimo trukmė yra ilgesnė nei​​ (vieneri) metai,​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas] gali pateikti​​ preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą galiojantį​​ 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip​​ 30 (trisdešimt)​​ kalendorinių dienų iki pateikto​​ preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas​​ preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas sekantiems​​ preliminariosios sutarties​​ galiojimo metams. Šiuo atveju​​ [Paslaugų teikėjui​​ / Pardavėjui​​ / Rangovui]​​ iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto​​ preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo, [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas] pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį​​ preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą, kadangi​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas] laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

5.7.​​ Preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas] nevykdo arba netinkamai vykdo​​ preliminariojoje sutartyje​​ numatytus savo įsipareigojimus ir​​ preliminarioji sutartis yra nutraukiama.​​ 

5.8.​​ Preliminariosios sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas] įvykdo​​ visus savo įsipareigojimus pagal​​ preliminariąją​​ sutartį arba​​ preliminarioji​​ sutartis​​ nutraukiama Šalių susitarimu.]  ​​ ​​​​ 

 

6.​​ Kitos sąlygos

 

6.1.​​ Preliminarioji sutartis įsigalioja tada, kai Šalys ją pasirašo.

6.2.​​ Šalys susitaria, kad visi Preliminarioje sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise ir sutinka, kad ši Preliminarioji sutartis būtų reglamentuojama ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos​​ įstatymus.​​ 

6.3.​​ Preliminarioji sutartis yra vientisas, sistemiškai taikomas​​ [Kliento​​ / Pirkėjo​​ / Užsakovo]​​ ir​​ [Paslaugų teikėjo​​ / Pardavėjo​​ / Rangovo]​​ susitarimas. Visi Preliminariosios sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Preliminariosios sutarties dalys.

6.4.​​ [Kliento​​ / Pirkėjo​​ / Užsakovo]​​ skelbia Preliminariosios​​ sutarties​​ ir pagrindinės sutarties kopijas​​ Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kurią viešojo pirkimo metu dėl Preliminariosios sutarties​​ sudarymo​​ [Paslaugų teikėjas​​ / Pardavėjas​​ / Rangovas]​​ nurodė laikyti konfidencialia.

6.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

6.6.​​ Preliminarioji sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą​​ juridinę​​ galią.

 

7.​​ Priedai

 

7.1 Priedas​​ Nr. 1​​ Techninė specifikacija​​ ir pasiūlymo kaina.

7.2.​​ Priedas Nr.​​ 2​​ Pagrindinės sutarties sąlygos.

8.​​ ŠALIŲ​​ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

[PASLAUGŲ TEIKĖJAS KLIENTAS

 

PARDAVĖJAS     PIRKĖJAS

 RANGOVAS UŽSAKOVAS]

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM​​ mokėtojo​​ kodas     PVM mokėtojo kodas

Banko sąskaitos Nr.     Banko sąskaitos Nr.

Bankas       Bankas

Banko kodas      Banko kodas

Tel.       Tel.

Faks.       Faks.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos     Atstovas​​ pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)      (parašas)

______________     ______________

(data)(data)

​​ 

Puslapis​​ 1​​ ​​ 3