VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PARENGIMO PASLAUGA

Esame viešųjų pirkimų veiklos konsultantai. Rengiame ir diegiame viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkas organizacijose.

Organizacijos pirkimų veiklos efektyvumo didinimo tikslas – aprašyti ir standartizuoti viešųjų pirkimų procesus bei įdiegti efektyvias šiuolaikiškas procesų valdymo priemones.

Projektas dažniausiai trunka 1-2 mėn. Per šį laiką mūsų įmonės ekspertai padeda Jums pertvarkyti įmonės viešųjų pirkimų procesus iš esamų į daug efektyvesnius. Diegimo procesas yra detaliai suplanuojamas pirmojo etapo (proceso audito) metu. Vėliau nustatytas diegimo planas yra įgyvendinamas glaudžiai dirbant su kliento darbuotojais.

Standartiniai projekto etapai

I etapas – “Esamo proceso auditas”: susipažinus su organizacijos vidaus tvarkomis parengiamas pirkimo veiklų sąrašas ir atsakomybių matrica;

II etapas – “Diegimas”: viešųjų pirkimų organizavimo bei vidaus kontrolės tvarkos aprašo parengimas ir suderinimas su atsakingais asmenimis;

III etapas – “Naujos tvarkos viešinimas”: naujos tvarkos pristatymas ir darbuotojų mokymai.

Projekto rezultatai

  • Parengtas pirkimo veiklų sąrašas ir atsakomybių matrica

  • Parengtas ir su vadovais suderintas viešųjų pirkimų organizavimo bei vidaus kontrolės tvarkos aprašas

  • Pravesti darbuotojų mokymai


Kaina: €800,00 – €1500,00