EcoCost nuolat organizuoja praktinius mokymus – konsultacijas perkančiųjų organizacijų darbuotojams pagal individualias perkančiųjų  organizacijų sudarytas mokymų programas.

“Viešųjų pirkimų mokymai iniciatoriams”

Mokymų temos:

 • Pirkimų planavimas (Pirkimų iniciatoriaus vaidmuo planuojant pirkimus; Dirbtinis pirkimų skaidymas į dalis; Kaip tinkamai susiplanuoti pirkimus visiems metams? Papildomų pirkimų įtraukimas metų eigoje);
 • Pirkimų inicijavimas (Pirkimų iniciatoriaus vaidmuo pradedant pirkimą; Kaip parengti teisingą techninę specifikaciją, atitinkančią iniciatoriaus poreikius? Kokie techniniai parametrai svarbiausi? Kaip nupirkti kokybiškę ir poreikius atitinkančią prekę/paslaugą, gautus pasiūlymus vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų? Iniciatorių atsakomybė už tinkamą specifikacijos parengimą);
 • Pirkimų vykdymas (Pirkimų iniciatoriaus vaidmuo vykdant pirkimo procedūras);
 • Sutarčių vykdymo priežiūra (Tinkamas sutarties vykdymas; Sutartyse numatytų baudų bei kitų priemonių taikymas; Juodieji tiekėjų sąrašai; Iniciatorių atsakomybė už tinkamą sutarties vykdymo priežiūrą).

Trukmė – 8 ak. val.
Mokymų vykdymo vieta ir data derinama individualiai.
Mokymų kaina – 1.000,00 Eur.

“Viešųjų pirkimų pagrindai”

Mokymų metu supažindinama ir su planuojamais LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais, susijusiais su mažos vertės pirkimų vykdymu. Ypatingas dėmesys skiriamas supaprastintų pirkimų vykdymui bei mažos vertės pirkimų lengvatoms.

Šie mokymai rekomenduojami pradedantiems ar turintiems nedidelę praktinę darbo su viešaisiais pirkimais patirtį bei mažų perkančiųjų organizacijų (globos namų, darželių, mokyklų, bibliotekų, ligoninių ir pan.) darbuotojams, dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procese bei vykdantiems viešuosius pirkimus.

Mokymų temos:

 • Viešojo pirkimo sąvoka;
 • Perkančioji organizacija;
 • Viešųjų pirkimų teisinė bazė. Įstatymo pakeitimai;
 • Perkančiosios organizacijos būtinoji dokumentacija;
 • Viešajame pirkime dalyvaujantys asmenys;
 • Pirkimo vertės skaičiavimas;
 • Pirkimų planavimas;
 • Pirkimo būdai ir jų pasirinkimas;
 • Supaprastintų viešųjų pirkimų ypatumai;
 • Pirkimo dokumentų rengimas;
 • Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai;
 • Reikalavimai pirkimo objektui;
 • Pasiūlymų vertinimas;
 • Pirkimo sutarčių sudarymas, galiojimas, pratęsimas;
 • Viešųjų pirkimų dokumentavimas, ataskaitų pateikimas.

Trukmė – 6 ak. val.
Mokymų vykdymo vieta ir data derinama individualiai.
Mokymų kaina – 1.000,00 Eur.

Lektorius: Žilvaras Gelumbauskas

Teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas, turintis daugiau nei 13 metų patirtį viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo srityje taikant ne tik Lietuvos Respublikos teisės reglamentuojamas procedūras, bet taip pat ir Europos Komisijos nustatytus reikalavimus šalims kandidatėms, kurios dar nėra Europos Sąjungos narės. Taip pat neabejotinai svarbi Žilvaro turima patirtis atstovaujant perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų interesus Lietuvos Respublikos teismuose. Didžiąją dalį patirties Žilvaras įgijos teigiant ir plėtojant Centrinę perkančiąją organizaciją, kurioje pirmasis Lietuvoje panaudodamas teisinę bazę ir elektroninius įrankius parengė dinamines pirkimų sistemas viešųjų pirkimų vykdymo optimizavimui.