Asignavimų valdytojas gali paskirstyti jo turimus biudžeto pinigus būsimoms sutartims (pirkimams) ir galiojančioms sutartims einamaisiais metais.
Finansininkas gali nustatyti finansines dimensijas bei derinti ir kontroliuoti biudžeto vykdymą
Vadovas gali planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti organizacijos biudžetą

Pagrindiniai modulio funkcionalumai

  1. Metinio biudžeto plano sudarymas ir tvirtinimas: sistemoje yra galimybė asignavimų valdytojams paskirstyti metinį biudžetą bei matyti jo vykdymo eigą, duomenis susiejant su pirkimų procedūromis bei sutartimis, perskirstyti nesuplanuotus panaudoti asignavimus, tvirtinti ataskaitas pagal įvairius pjūvius, kt.
  2. Biudžeto vykdymo ataskaitos: sistemoje yra galimybė generuoti įvairių tipų ataskaitas.
  3. Biudžeto sąmatos: sistemoje yra galimybė parengti biudžeto sąmatas ir jas tvirtinti.
  4. Automatinis likučių grąžinimas į biudžeto rezervą: Planuotas pirkimo biudžetas gali būti sutaupytas dėl mažesnių tiekėjų pasiūlymų, sutartys gali baigtis neišpirkus visos vertės. Visais šiais atvejais biudžeto likučiai grįžta į rezervą.