Vartotojas, radęs kataloge jo poreikius atitinkančią prekę, gali įdėti ją į krepšelį ir pateikti užsakymą derinimui
Sutarties administratorius gali stebėti sutarties vykdymą ir gauti sutarties vykdymo ataskaitas
Vadovas gali derinti užsakymus ir kontroliuoti visas organizacijos sutartis

Pagrindiniai modulio funkcionalumai

  1. Katalogo sudarymas: prekių/paslaugų/darbų katalogai yra sudaromi perkančiosios organizacijos sudarytų sutarčių pagrindu.
  2. Užsakymo formavimas: užsakymai gali būti formuojami individualiai arba grupėmis. Yra galimybė užsakyti ir nesąrašines prekes, derinti užsakymus pagal iš anksto nustatytą derinimo schemą.
  3. Užsakymų siuntimas tiekėjui: užsakymas tiekėjui yra suformuojamas ir išsiunčiamas el. paštu, nurodytu duomenų bazėje.
  4. Sutarties vykdymo kontrolė: sistema seka užsakymų kiekius bei vertes, praneša apie sutarties vykdymo parametrų artėjimą prie kritinės ribos.
  5. Sutarties vykdymo ataskaitos: sistemoje generuojamos įvairios ataskaitos apie užsakymus pagal iniciatorius, sutarties išpirkimo procentus pagal objektus, kt.
  6. Pristatymo kontrolė: gautų prekių sąrašą galima sutikrinti su užsakytų prekių sąrašu pagal sistemoje esančius duomenis arba BAR kodų skaitytuvo pagalba.