Iniciatorius gali teikti poreikius į pirkimų planą, gauti informaciją apie jų būsenas, užregistruotas sutartis
Pirkimo specialistas gali gauti rekomendacijas dėl pirkimo būdo, tvirtinti pirkimų planus metų eigoje, registruoti atliktus pirkimus
Vadovas gali lengvai kontroliuoti planuotas ir faktines pirkimų vertes

Pagrindiniai modulio funkcionalumai

 1. Pirkimų grupavimas: įvedus naujus pirkimus, sistema, remiantis BVPŽ kodais, automatiškai juos sugrupuoja pagal paslaugų ir prekių BVPŽ pirmus tris skaitmenis arba darbų objektą.
 2. BVPŽ klasifikatorius: sistemoje įdiegtas BVPŽ kodų klasifikatorius, kuris pagal paieškos raktažodžius atrenka visus aktualius BVPŽ kodus.
 3. Poreikių surinkimas: sistemoje pagal perkančiosios organizacijos poreikius yra suformuojama pirkimo poreikio forma su iniciatoriams pritaikytais laukeliais informacijos įvedimui ir išsaugojimui.
 4. Rekomendacijos dėl pirkimo būdo: sistema grupuoja susijusius pirkimus, sumuoja planuojamas ir faktines pirkimų vertes bei teikia rekomendacijas dėl tinkamo pirkimo būdo parinkimo.
 5. Pirkimo plano tvirtinimas: iš sistemoje įvestų pirkimų suformuojamas dokumentas viešųjų pirkimų plano derinimui ir patvirtinimui. Pirkimo plano tvirtinimo dokumentas gali būti išspausdintas arba pateiktas PDF formatu.
 6. Automatizuotas plano viešinimas: sistemoje suformuotas viešųjų pirkimų planas gali būti importuotas į CVPP.lt. Yra galimybė eksportavimui pasirinkti visus pirkimus, išskyrus mažos vertės pirkimus.
 7. Atlikto pirkimo registravimas: įvykdžius pirkimą jis registruojamas sistemoje, susiejant su planuotu pirkimu. Sistema signalizuoja, jei atlikto pirkimo vertė viršija planuotą.
 8. Priminimai dėl sutarčių pabaigos: sistemoje registruojant ilgalaikes pirkimo sutartis galima nustatyti priminimus, kurie informuos apie sutarties pabaigą.
 9. Informacija apie sutarčių išpirkimą: sistemoje registruojant informaciją apie sutarties išpirkimą rodomas jos likutis. Sutarčių išpirkimo informaciją gali įvesti ir iniciatoriai.
 10. MVP ataskaita: sistema kiekvieną mėnesį suformuoja ataskaitą apie į pirkimo planą įtrauktus ir įvykdytus mažos vertės pirkimus.
 11. ATn-3 ataskaita: sistema pagal turimą informaciją sugeneruoja duomenis ATn-3 formos pildymui.
 12. Pirkimų konsolidavimas: sistema leidžia apjungti keletą pirkimo plano eilučių į vieną pirkimą, išsaugant pirminę informaciją.
 13. Vartotojai: prisijungimas prie sistemos vyksta su vartotojo paskyra. Yra galimybė kiekvienam vartotojui nustatyti skirtingas teises (pagal licenzijų tipus).
 14. Pokyčių atsekamumas: sistemoje fiksuojama informacija apie atliktus pakeitimus patvirtintiems pirkimams.
 15. Savo ir pavaldžių organizacijų pirkimų valdymas: sistema pagal vartotojo turimas teises pateikia informaciją apie savo bei pavaldžių organizacijų pirkimus.

EcoCost::Planavimas – tai programinė įranga skirta viešųjų pirkimų planų rengimui, keitimui, atliktų pirkimų registravimui ir bendrai plano vykdymo priežiūrai.

 • Viešųjų pirkimų procesų valdymo priemonės užtikrins sklandų darbą bei užkirs kelią galimoms klaidoms – programoje saugoma informacija apie suplanuotus bei jau atliktus pirkimus, todėl metų eigoje suplanuotų papildomų pirkimų būdai visada bus parinkti atsižvelgiant į įstatymo nuostatas. Klaidų signalizavimo funkcija leis apie jas sužinoti iš karto, o ne atėjus tikrintojams;
 • Darbuotojai galės skirti daugiau laiko kitoms užduotims, kadangi programa pati rengs ataskaitas, kurias reikalauja teikti viešųjų pirkimų įstatymas;
 • Viešųjų pirkimų dokumentų rengimo, registravimo, saugojimo funkcijos užtikrins efektyvų didelio kiekio suskaitmenintų ar elektroninių dokumentų valdymą bei jų saugojimą vieningoje sistemoje;
 • Užduočių rengimui ir kontrolei skirtas funkcionalumas leis rezultatyviai, nuosekliai ir laiku atlikti užduotis, stebėti jų būseną bei keisti eigą susirgus ar išvykus.

Sistemos naudojimo pavyzdžiai

Pirkimų grupavimas
Pirkimų grupavimas
Kiekvienas pirkimas plane yra sugrupuojamas į pirkimų grupes
Rekomendacijos
Rekomendacijos
Rekomendacijos dėl pirkimo būdo
Automatinė ANT-3 ataskaita
Automatinė ANT-3 ataskaita
Ataskaitos ANT-3 duomenys atnaujinami nuolatos

Mūsų klientai