Iniciatorius gali iš pirkimo plano inicijuoti pirkimus ir stebėti savo pirkimų eigą, el. pasirašyti nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus
Pirkimo specialistas gali derinti incijavimo pažymas, pirkimo dokumentus, automatizuotai rengti pirkimo sąlygas, pasiūlymo formą, priedus ir vertinimo protokolus
Vadovas gali derinti dokumentus bei stebėti ir kontroliuoti pirkimų vykdymo procesą

Pagrindiniai modulio funkcionalumai

 1. Inicijavimo pažymos rengimas: sistemoje generuojama pirkimo inicijavimo pažyma, kuri gali būti derinama pagal iš anksto nustatytą schemą.
 2. Skelbimo apie pirkimą generavimas: sistema, priklausomai nuo pirkimo būdo, generuoja skelbimus apie pirkimą patogiam informacijos sukėlimui į CVP IS sistemą.
 3. Pirkimo sąlygų generavimas: sistema generuoja skirtingus pirkimo sąlygų šablonus, priklausomai nuo pirkimo būdo bei pirkimo rezultato vertinimo tvarkos.
 4. Pirkimo dokumentų pakeitimai: sistema generuoja visas pirkimo dokumentų pakeitimo versijas bei pateikia jų kaitos ataskaitą.
 5. Pasiūlymo formos generavimas: iš sistemoje įvestos informacijos apie pirkimo objektą yra generuojama pasiūlymo forma.
 6. Tiekėjų apklausos pažymos generavimas: tiekėjų apklausos pažyma yra generuojama iš šablono, sistemoje esančių duomenų ir pasiūlymų duomenų, kurie įvesti ranka arba importuoti iš pasiūlymo formos.
 7. Vokų atplėšimo protokolo generavimas: vokų atplėšimo protokolas generuojamas pagal protokolo šabloną iš į sistemą įvestų pasiūlymų duomenų.
 8. Kvalifikacijos vertinimo protokolo generavimas: kvalifikacijai vertinti sistemoje sudaroma kvalifikacijos vertinimo lentelė, kurioje galima žymėti vertinimo rezultatus ir pastabas. Sistema sugeneruoja protokolą ir pranešimų tekstus tiekėjams.
 9. Pasiūlymų vertinimo protokolo generavimas: pasiūlymams keliamų reikalavimų vertinimams, techninių pasiūlymų vertinimams sudaroma pasiūlymų vertinimo lentelė, kurioje galima žymėti vertinimo rezultatus ir pastabas. Sistema sugeneruoja protokolą ir pranešimų tekstus tiekėjams.
 10. Laimėtojų eilės paskelbimo protokolo generavimas: sistema automatiškai suranguoja pasiūlymus eilėje pagal kainą arba ekonominį naudingumą. Sistema sugeneruoja protokolą ir pranešimų tekstus tiekėjams.
 11. Ataskaitų generavimas: iš sistemoje įvestų duomenų galima generuoti pirkimo procedūrų ataskaitą, patogiam informacijos sukėlimui į CVP IS sistemą.
 12. Pirkimų statusų stebėsena ir kontrolė: sistemoje pirkimo statusas keičiasi automatiškai priklausomai nuo pirkimo specialistų atliekamų veiksmų.
 13. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo elektroninis pasirašymas: galima nustatyti sistemoje, kad vartotojas negali naudotis sistema, kol nėra pasirašęs šių dokumentų.