Situacija, kai perkančioji organizacija (PO) gauna iš konkretaus tiekėjo paramos pagrindu įvairią medicininę įrangą, ji tiesiogiai ar netiesiogiai privalo iš konkretaus gamintojo pirkti laboratorinius reagentus ir eksploatacines medžiagas ir tokiu būdu sudaro išskirtinai tik jam palankias sąlygas, prisidengiant tokių sandorių būtinybe ir neišvengiamumu yra ydinga ir negali būti pateisinama, siekiant viešųjų pirkimų tikslo. Nepaisant to, kad vykdomas skelbiamas pirkimas, tokių sąlygų kėlimas jau užprogramuoja tai, kad laimės konkretaus gamintojo medicininei įrangai laboratorinius reagentus ir eksploatacines medžiagas teikiantys tiekėjai, o pirkimo procedūros atliekamos tik formaliai.

VPT daro išvadą, kad sudaryta paramos ar panaudos sutartis, nesuteikia Perkančiajai organizacijai teisės nustatyti pirkimo sąlygose konkrečių analizatorių gamintojų reagentus, tokiu būdu proteguojant konkrečius gamintojus ir jų atstovus. Be to, pastovus ar ilgalaikis prisirišimas prie tam tikro gamintojo įrangos ir prievolė pirkti tik to gamintojo siūlomas prekes neleidžia daryti neginčijamos išvados, kad tokiu būdu yra perkama racionaliai ir efektyviai. Priešingai, tokie PO veiksmai ir sprendimai verčia abejoti tokių sandorių skaidrumu, įsigyjamų prekių kainos pagrįstumu ir realumu, įvertinus tai, kad reali konkurencija, vykdant pirkimus tokiomis sąlygomis, nėra užtikrinama.

VPT atkreipia dėmesį, kad ekonominiu požiūriu medicinos prietaisų įsigijimas visais atvejais galbūt ir nėra pats racionaliausias ir efektyviausias sprendimas, atsižvelgiant į tai, kad technologijos medicinos srityje sparčiai tobulėja, todėl, VPT nuomone, siekdama įsigyti reagentus ar kt. prekes, PO galėtų organizuoti panašius pirkimus kartu įtvirtindama ir panaudos ar nuomos teisinius santykius, parengdama aiškias pirkimo sąlygas, o sutarties vykdymo laikotarpį nustatyti atsižvelgiant į VPĮ nuostatas. Tokiu būdu daugiau tiekėjų galėtų pateikti pasiūlymus ir jais konkuruoti, o Perkančioji organizacija – išsirinkti tinkamiausią ir geriausią pasiūlymą. Atkreiptinas dėmesys, kad VPT tinklalapyje 2014-05-26  buvo patalpintas pranešimas dėl medžiagų ir reagentų pirkimų iš tiekėjo, suteikusio panaudą.