Viešųjų pirkimų mokymai iniciatoriams

Mokymų temos (išsami mokymų programa lango apačioje):

 • Iniciatoriaus funkcijos, atsakomybė;
 • Pirkimų planavimas (poreikių planavimas, rinkos tyrimas, rinkos konsultacija, BVPŽ kodo parinkimas, pirkimų skaidymas į dalis, kt.);
 • Pirkimų inicijavimas (tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, techninės specifikacijos bei pasiūlymų vertinimo metodikos parengimas, pagrindinės sutarties sąlygos, žalieji pirkimai, socialiai atsakingi pirkimai, kt.).

Trukmė – 10 val. (4 susitikimai po 2,5 val.).

Mokymai organizuojami keliais srautais: 

 • sausį – vasarį (2023-01-31, 2023-02-07, 21, 28     10-12 val.) –  (šioms datoms registracija uždaryta, nebeliko vietų);
 • balandį (2023-04-05,12,19,26     10-12 val.) –  (šioms datoms registracija uždaryta, nebeliko vietų);
 • gegužį (2023-05-02,9,16,23   9:30-12 val.) – (šioms datoms registracija uždaryta, nebeliko vietų);
 • rugsėjį – spalį (2023-09-19,26, 2023-10-03,10 9:30-12 val.) – (šioms datoms registracija uždaryta, nebeliko vietų);
 • spalį – lapkritį (2023-10-24,31,  2023-11-07,14 9:30-12 val.) – (šioms datoms registracija uždaryta, nebeliko vietų);
 • sausį – vasarį (2024-01-16, 23, 30,   2024-02-06 9:30-12 val.) – (šioms datoms registracija uždaryta, nebeliko vietų);
 • kovą (2024-03-05,12,19,26 9:30-12 val.);
 • gegužę (2024-05-07,14,21,28 9:30-12 val.).

REGISTRACIJA ČIA

Mokymų metu bus dėstoma teorinė medžiaga ir sprendžiamos praktinės užduotys. Po kiekvienų mokymų temos – sprendžiami žinių patikrinimo testai. Pabaigus mokymus – laikomas egzaminas. Visi mokymų dalyviai gaus mokymų pažymėjimus, aktyviausi mokymų dalyviai – prizus.

KAINA (PVM netaikomas):

 • 1-5 iniciatoriai – 80 Eur/asm.
 • 6-10 iniciatorių – 70 Eur Eur/asm.
 • 11-20 iniciatorių – 60 Eur/asm.
 • 21 ir daugiau iniciatorių – 50 Eur/asm.

Pirkimų iniciatorius turi:

 • žinoti teisės aktų reikalavimus, susijusius su pasirengimu pirkimui ir pirkimų planavimu;
 • gebėti tinkamai nustatyti, ar numatomas įsigyti pirkimo objektas yra prekės paslaugos ar darbai;
 • gebėti savarankiškai priskirti numatomam įsigyti pirkimo objektui tinkamiausią Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodą;
 • žinoti reikalavimus, susijusius su pirkimo objekto skaidymu į dalis;
 • gebėti atlikti rinkos tyrimą, rinkos konsultaciją, poreikių analizę ir gautą informaciją panaudoti tinkamam pirkimo strategijos parengimui bei pirkimo dokumentų parengimui;
 • žinoti reikalavimus keliamus sutartims, jų turiniui;
 • žinoti reikalavimus kainodarai, būti susipažinęs su Kainodaros taisyklių nustatymo metodika bei gebėti parinkti tinkamiausią kainodaros būdą pagal pirkimo objektą ir jo specifiką;
 • gebėti atskirti reikalavimus, kurie gali būti nustatomi kaip sutarties vykdymo sąlyga, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijus (sutarties skyrimo kriterijus, vertinimo kriterijai), techninė specifikacija, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, kiti reikalavimai;
 • būti susipažinęs su tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti;
 • gebėti įvardinti skirtumus tarp tiekėjų pašalinimo pagrindų ir kvalifikacijos reikalavimų;
 • suprasti, kas yra tiekėjų kvalifikacija, kokiu tikslu nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir kuo jie skiriasi nuo techninės specifikacijos, pasiūlymų vertinimo kriterijų bei sutarties vykdymo sąlygų;
 • sugebėti pagrįsti, kodėl siekiama nustatyti tam tikrą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą;
 • būti susipažinęs su VPĮ nuostatomis, reglamentuojančiomis techninių specifikacijų rengimą, gebėti identifikuoti klaidas techninėse specifikacijose: nebūtini ir nepagrįsti reikalavimai, siekiamam tikslui neproporcingi reikalavimai, tiesioginės ir netiesioginės draudžiamos nuorodos į konkrečius modelius, procesus, patentus ir pan.
 • žinoti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijus;
 • gebėti analizuoti ir suprasti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kainos ar sąnaudų ir kokybės kriterijų, jų reikšmių pasirinkimo svarbą ir suteikiamą svorį (dydį);
 • gebėti atskirti reikalavimus pirkimo objektui, kurie turėtų (galėtų) būti nustatomi kaip techninės specifikacijos reikalavimai, ekonominio naudingumo kriterijai ir (arba) sutarties vykdymo sąlygos.
 • gebėti taikyti aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimus;
 • išmanyti aplinkosauginius principus, kuriais remiantis savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai;
 • būti susipažinęs su gyvavimo ciklo sąnaudų metodu;
 • būti susipažinęs su energijos vartojimo efektyvumą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėti taikyti aplinkos apsaugos kriterijus;
 • būti susipažinęs su žaliuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Papildoma informacija el.paštu r.gelumbauskiene@ecocost.lt  arba tel. +37068757664

Lektorius – Žilvaras Gelumbauskas. Teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas, turintis 20 metų patirtį viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo srityje taikant ne tik Lietuvos Respublikos teisės reglamentuojamas procedūras, bet taip pat kitų Europos ir Azijos valstybių taikomas viešųjų pirkimų taisykles, turintis dėstymo patirtį Mokolo Romerio universite pagal Viešųjų pirkimų teisės LL.M. programą, rengiantis viešųjų pirkimų specialistus LR Viešųjų pirkimų tarnybos atestacijai.