Efektyviausių ir pažangiausiai skaitmenines technologijas naudojančių perkančiųjų organizacijų apdovanojimai

Lietuvos perkančiosios organizacijos varžosi dėl Efektyviausių ir pažangiausiai skaitmenines technologijas naudojančių perkančiųjų organizacijų apdovanojimų. Nugalėtojai bus nustatomi pagal skaitmenizavimo ir pirkimų veiklos rodiklius, kurie yra suskirstyti į penkias kriterijų grupes.  Labiausiai skaitmenizuotos organizacijos taps tos, kurios:
 • Duomenų lygyje vykdo daugiausiai viešojo pirkimo procesų bei derina savo sprendimus skaitmenizuotai;
 • Atviros konkurencijai, vykdydo pirkimo procedūras skelbiamais pirkimo būdais bei į konkursus pritraukia daugiausiai konkurentų;
 • Sėkmingai planuoja pirkimus, nustato tikslius jų biudžetus, o jų pirkimo planais tiekėjai gali pasitikėti;
 • Dažniausiai pirkimo procedūras baigia laiku bei rečiausiai jas nutraukia;
 • Prisideda prie valstybės strategijos per viešuosius pirkimus skatinti aplinkai draugiškų bei inovatyvių produktų ir paslaugų vartojimą bei pirkimą iš socialinių įmonių.

Apdovanojimai bus įteikti 2022 m. sausio 20-21 d. „Verslo žinių“ ir UAB „EcoCost“ organizuojamoje konferencijoje „Viešieji pirkimai 2022: sprendimai verslui“.

Keturios nominacijos:
Pirma nominacija: Labiausiai skaitmenizuota centrinės valdžios organizacija
Antra nominacija: Labiausiai skaitmenizuota savivaldybė
Trečia  nominacija: Labiausiai skaitmenizuota valstybės ar savivaldybės įmonė
Ketvirta nominacija: Labiausiai skaitmenizuotas viešasis juridinis asmuo

Remiantis Europos komisijos VP efektyvumo nustatymo kriterijais bei Viešųjų pirkimų tarnybos VP vertinimo rodiklių gairėmis buvo sudaryta perkančiųjų organizacijų skaitmenizavimo ir efektyvumo vertinimo metodika, kuri apima viešųjų pirkimų tikslus atspindinčius 13 rodiklių suskirstytų į 5 kriterijus. Remiantis šią metodika bus apskaičiuotas kiekvienos organizacijos, kuri registruosis apdovanojimuose reitingas.
Organizacijos registruoti apdovanojimams gali užpildžiusios šią formą iki 2021-12-31. Nuoroda į formą
Registruojama organizacija turi atitikti šiuos reikalavimus:
 • Organizacija turi 2021 metais buti vykdžiusi pirkimus pagal Viešųjų pirkimų arba Pirkimų, atliekamu vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymus;
 • Organizacijoje turi būti elektronizuojami poreikio identifikavimo, planavimo, pirkimų organizavimo arba sutarties valdymo procesai;
 • Organizacija turi teikti duomenis pagal nustatytą verinimo metodiką;
Pateikite registruojamos organizacijos bei kontaktinio asmens duomenis ir mes su Jumis susieksime dėl tolimesnių veiksmų.
Organizacijas apdovanojimams galima siūlyti iki 2021-12-31 dienos.
Galutinę informaciją apie pirkimų atliktų 2021 metais rezultatus, kurie bus naudojami rezultatų apskaičiavimui reikia pateikti iki 2022-01-15 dienos

METODIKA

Rodiklių reikšmių apskaičiavimui bus naudojami vidinių pirkimų valdymui skirtų sistemų duomenys bei atvirieji Viešųjų pirkimų tarnybos duomenys.
PO REITINGAS = Skaitmenizavimo lygis (SL) + Atvirumas konkurencijai (AK)+ Planavimo sėkmė (PS) +Procedūrų greitis (PG) + Strateginių pirkimų lygis (SPL)
Kiekvieno kriterijaus balai apskaičiuojami pagal rodiklius esančius toliau einančioje lentelėje
Nr.
Rodikliai
Siektina reikšmė
Pastabos
1.
KRITERIJUS: Skaitmenizavimo lygis
1.1.
Pirkimo proceso žingsnių dalis (proc.), kurie yra atliekami ir derinami skaitmenizuotai.
Vertinama kiek 16 šių procesų veiksmai atliekami duomenų lygyje, o sprendimai derinami skaitmeniškai:
 • Pirkimo plano tvirtinimas
 • Pirkimo inicijavimas
 • Pirkimo dokumentų tvirtinimas
 • Klausimų-atsakymų registravimas ir tvitinimas
 • Sisteminiai protokolai
 • Pretenzijos
 • Pirkimo rezultatai
 • Sutarties registravimas
 • Ekspertinis vertinimas (nestandartinis derinimas)
 • DPS inicijavimas
 • DPS pirkimo dokumentai
 • DPS vertinimas
 • Inicijuotos vertės keitimas
 • Sąskaitos derinimas
 • Užsakymų pagal sutartis sudarymas ir derinimas
100%
2.
KRITERIJUS: Atvirumas konkurencijai
2.1.
Vidutinis tiekėjų skaičius procedūroje (pirkimo dalyje), kurios vertė ne mažesnė nei 10.000 Eur be PVM.
3
2.2.
Procedūrų su daugiau nei vienu tiekėju dalis (proc.), kurios vertė ne mažesnė nei 10.000 Eur be PVM.
100%
2.3.
Skelbiamų procedūrų dalis (proc.)
100%
3.
KRITERIJUS: Planavimo sėkmė
3.1.
Palnuotų ir inicijuotų  pirkimų dalies proc nuo visų pirkimo poreikių.
100%
3.2.
Pirkimų, kurių sutarčių vertės atitiko biudžetą +- 20% dalis nuo visų pirkimų
100%
4.
KRITERIJUS: Procedūrų sparta
4.1.
Procedūrų, kurios baigėsi laiku, dalis (proc.)
100%
4.2.
Procedūrų, kurios įvyko, dalis (proc.)
100%
4.3.
Vidutinis sprendimų derinimo greitis ne mažos vertės procedūrose (inicijavimo derinimas, pirkimo dokumentų derinimas)
5 d.d.
5.
Strateginiai viešieji pirkimai
5.1.
Įvykdytų pirkimųpagal Ekonominio naudingumo kriterijus vertės dalis (proc.) nuo supaprastintų ir tarptautinių pirkimų vertės
30%
5.2.
Įvykdytų žaliųjų pirkimų vertės dalis (proc.) nuo visų viešųjų pirkimų vertės
10%
5.3.
Inovatyvių pirkimų vertės dalis (proc. ) nuo visų viešųjų pirkimų vertės
2%
5.4.
Rezervuotų pirkimų vertės dalis (proc.) nuo visos mažos ir supaprastintų pirkimų vertės
2%