Nuo šių metų liepos mėnesio 1 dienos pirkimų, kuriuos atliekant ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik pagal kainą, vertė kiekvienais kalendoriniais metais negalės sudaryti daugiau kaip 70 procentų bendros perkančiosios organizacijos pirkimų vertės, į kurią neįskaičiuojama mažos vertės pirkimų ir pagal įstatymo 72 straipsnio 3 dalį atliktų pirkimų vertė.

Atsižvelgiant į tai, parengėme pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Siūlome juos parsisiųsti ir susipažinti:

Mes esame EcoCost – ilgametę patirtį viešuosiuose pirkimuose turintys specialistai, savo žinias ir gebėjimus nusprendę realizuoti IT sprendimų pagalba. Esame įsitikinę, jog daugelį viešųjų pirkimų problemų gali išspręsti tinkamai suderintos teisinės, ekonominės ir techninės žinios.