2016 m. vasario 12, 19, 26 d. “Kaip vykdysime pirkimus įsigaliojus naujajai Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijai?”

2016 m. vasario 12 d., 19 d. ir 26 d. Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje vyks seminarai tema “Naujieji viešųjų pirkimų būdai ir būtini pirkimo dokumentų pakeitimai”. Renginiuose bus pristatomi viešųjų pirkimų būdai ir privalomas ekonominio naudingumo vertinimas nuo 2016-04-18 įsigaliojus naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymui, atsižvelgiant į tai, kad supaprastinti pirkimai bus reglamentuoti ne perkančiųjų organizacijų taisyklėmis, bet įstatymo nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintomis mažos vertės pirkimų vykdymo taisyklėmis.

Dalyviams bus pristatoma programinė įranga, kuri pagal pasirinktą pirkimo būdą bei kitus nustatymus automatiniu būdu sugeneruoja skelbimą apie pirkimą, pirkimo sąlygas ir pirkimo sutarties projektą bei automatizuoja kitų viešojo pirkimo procese būtinų dokumentų rengimą.

Kaina: 85 EUR +PVM

Seminaro metu nagrinėjamos temos:

  • Naujoji Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija
  • Perkančiosios organizacijos procedūrinių taisyklių ir viešojo pirkimo dokumentų pakeitimo būtinybė
  • Pirkimo vertės skaičiavimas pagal naujas paslaugų kategorijas
  • Pirkimų planavimas, pirkimų plano sudarymas, viešinimas
  • Supaprastintų ir tarptautinių pirkimų būdų palyginimas ir pakeitimai
  • Pirkimo sąlygų rengimo supaprastinimas
  • Naujasis ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus apibrėžimas, privalomumas ir jo taikymas
  • Kiti klausimai.

 

Dienotvarkė:

08:45 – 09:00 Dalyvių registracija

09:00 – 10:30 Mokymų sesija

10:30 – 10:45 Kavos pertrauka

10:45 – 12:15 Mokymų sesija

12:15 – 12:30 Kavos pertrauka

12:30 – 14:00 Mokymų sesija

 

Lektorius: 

Žilvaras Gelumbauskas. Teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas, turintis daugiau nei 13 metų patirtį viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo srityje taikant ne tik Lietuvos Respublikos teisės reglamentuojamas procedūras, bet taip pat ir Europos Komisijos nustatytus reikalavimus šalims kandidatėms, kurios dar nėra Europos Sąjungos narės. Taip pat neabejotinai svarbi Žilvaro Gelumbausko turima patirtis atstovaujant perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų interesus Lietuvos Respublikos teismuose. Didžiąją dalį patirties Žilvaras Gelumbauskas įgijos teigiant ir plėtojant Centrinę perkančiąją organizaciją, kurioje pirmasis Lietuvoje panaudodamas teisinę bazę ir elektroninius įrankius parengė dinamines pirkimų sistemas viešųjų pirkimų vykdymo optimizavimui.

 

Seminarų vietos:

2016 m. vasario 12 d. “AMBERTON KLAIPĖDA Hotel”, Naujojo sodo g. 1, Klaipėda (salė Klaipėda)

2016 m. vasario 19d. “Park Inn by Radisson Kaunas”, Donelaičio g. 27, Kaunas (salė Eta)

2016 m. vasario 26 d. “Vilniaus Universiteto Mokslinės Komunikacijos ir Informacijos Centras”, Saulėtekio a. 5, Vilnius (Konferencijų salė)

 

 

Kelios akimirkos iš seminaro vykusio Kaune: