Perkančioji organizacija yra susiplanavusi atlikti kelis pirkimus vienoje pirkimų grupėje (pirmi trys BVPŽ kodo skaitmenys yra vienodi) skirtingais laikotarpiais metų eigoje. Bendra pirkimų grupės vertė neviršija 58.000,00 Eur be PVM. Pvz.:
1 pirkimas – 5.000,00 Eur plius PVM;
2 pirkimas – 3.500,00 Eur plius PVM;
3 pirkimas – 7.000,00 Eur plius PVM.

Ar visus šiuos pirkimus galima daryti neskelbiamos apklausos būdu? 

Viešųjų pirkimų tarnyba teigia (2018-04-13 ID#39676), kad:

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.1 punkte kalbama apie numatomą pirkimo sutarties vertę. Taigi tik to konkretaus pirkimo sutarties vertė turi būti mažesnė už 10 000 Eur be PVM. Jeigu kiekvienos iš sutarčių vertė mažesnė kaip 10.000,00 Eur be PVM – tuomet pagal minėtą punktą, visus atskirus pirkimus galima atlikti neskelbiamos apklausos būdu.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija negali dirbtinai skaidyti pirkimų vien tuo pagrindu, kad galėtų visus pirkimus atlikti neskelbiamos apklausos būdu. Dirbtiniu skaidymu Viešųjų pirkimų tarnyba laikytų situaciją, kai pirkimų iniciavimas dėl to paties tipo prekių, ar paslaugų vyksta tuo pačiu metu arba panašiu laikotarpiu, pavyzdžiui:
To paties tipo prekių, baldų, perkančioji organizacija ketina įsigyti už 3.000,00 Eur (be PVM) liepos mėn. viduryje, o jau dar kitos savaitės pradžioje, ar net kitą dieną po pirkimo pradžios vėl ketinama įsigyti to paties tipo prekių, pavyzdyje nurodytų baldų jau už 8.000,00 Eur (be PVM).
Kiekvieną kartą vertinant ar nėra dirbtinio skaidymo požymių, perkančioji organizacija turi įsivertinti visas su pirkimu susijusias aplinkybes, pavyzdžiui, kada paaiškėja pirkimo poreikis, skiriamas finansavimas, ar pirkimas nėra inicijuojamas tą pačią dieną ar panašiu laikotarpiu ir kt.