Viešųjų pirkimų tarnybos paklausėme, kaip elgtis, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjų pasiūlymus, kurie viršija suplanuotas pirkimui skirti lėšas:

  • Ar perkančioji organizacija turi atmesti pasiūlymus, kurie viršija pirkimo biudžetą, nepaisant to, kad yra gauta pasiūlymų, kurie jo neviršija?
  • Ar gali perkančioji organizacija nevertinti pasiūlymų, kurie viršija biudžetą ir jų neatmesti?

Viešųjų pirkimų tarnybos specialistai atsakė (paklausimo ID#37917, 2018-04-04):

Kai pasiūlymai vertinami pagal kainos/sąnaudų kriterijų, tuomet jeigu tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė – pasiūlymas gali būti atmetamas iš karto, netraukiant tokio tiekėjo į pasiūlymų eilę (nebūtinai visi turi pasiūlyti per dideles kainas). Jeigu visų tiekėjų kainos per didelės –  gali būti iš karto atmetami visi pasiūlymai.
Taigi, tiekėjų pasiūlymai gali būti atmetami iš karto nevertinant kitų reikalavimų atitikties. Tačiau pirkimo vykdytojas turi tikrinti EBVPD, jeigu pirkimo vykdytojas ketintų pasinaudoti šio įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo apie pirkimą. 

Kai pasiūlymai vertinami pagal kainos/sąnaudų ir kokybės santykio kriterijus:

  • kai perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos:

Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose kaina yra per didelė ir nepriimtina negali būti atmetami, jie įtraukiami į pasiūlymų eilę. Gali atsitikti ir taip, kad tiekėjas su per didele kaina bus pirmoje vietoje, o tiekėjas su mažesne kaina bus antroje vietoje (kadangi kokybės daliai gautų mažesnius balus), tokiu atveju pirkimą perkančioji organizacija privalės nutraukti.
VPĮ 45 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti ir su jais sudaryti sutarties negalima.

  • kai perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose yra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumą:

Tokiu atveju tie pasiūlymai, kurie yra su per didele kaina ir nepriimtini, bus atmetami ir į pasiūlymų eilę nebus įtraukiami.