[PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS]

 

 

KVIETIMAS RINKOS KONSULTACIJAI RAŠTU

 

[PIRKIMO PAVADINIMAS]

 

[data]​​ Nr.​​ [numeris]

[vieta]

 

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas], juridinio asmens kodas​​ [juridinio asmens kodas], adresas​​ [adresas]​​ (toliau - perkančioji organizacija), planuoja vykdyti viešąjį pirkimą siekiant įsigyti ​​ [pirkimo objekto pavadinimas]​​ [(toliau - prekes) / (toliau - paslaugas) / (toliau- darbus)].

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu, prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus.

Rinkos konsultacijos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki CVP IS nurodyto termino pabaigos, teikti atsakymus į pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. Susitikimai rengiami nebus.

Perkančiosios organizacijos klausimai:

 1)​​ [pvz., kokie parametrai yra svarbiausi perkant aukščiau nurodytą pirkimo objektą]?

 2)​​ [pvz., ar Jūsų siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime]?

 3)​​ [pvz., kokia Jūsų siūlomos produkcijos standartinė kaina]?

 

Paaiškiname, kad ši rinkos konsultacija yra skelbiama iki viešojo pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie viešąjį pirkimą ar išankstinis skelbimas apie viešąjį pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties.

Konsultacijų dalyviai konsultacijas teikia neatlygintinai. Jokios išlaidos konsultacijų dalyviams neatlyginamos. Dalyvavimas teikiant konsultacijas nepanaikina teisės ateityje teikti pasiūlymą viešajame pirkime. Rinkos konsultacijų metu gauta informacija, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo.​​ 

CVP IS priemonėmis gauti atsakymai į perkančiosios organizacijos klausimus bus skelbiami viešai, išskyrus gautą informaciją apie kainas.

 

_____________________

 

 Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1